HBO Kennisbank

Toegang tot resultaten van praktijkgericht onderzoek

Binnen hogescholen worden veel publicaties zoals artikelen, onderzoeksrapporten en afstudeerwerken geproduceerd door lectoren, docent-onderzoekers en studenten. De HBO Kennisbank maakt dit materiaal zichtbaar en beschikbaar voor uitwisseling en (her)gebruik.

Uitwisseling en hergebruik kennis hbo

HBO Kennisbank in het kort:

  • Gericht op het beschikbaar maken van scripties en onderzoekspublicaties;
  • Publicaties van lectoren worden automatisch doorgezet naar NARCIS en zijn zichtbaar via discovery tools zoals Google Scholar;
  • Zelf bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de dienst;
  • Kennisuitwisseling over gerelateerde, actuele ontwikkelingen op het gebied van praktijkgericht onderzoek.

Vrij toegankelijke kennis

De publicaties die binnen hogescholen worden geproduceerd, zijn van grote waarde voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Nederland. De HBO Kennisbank is daarom gericht op vrije toegang tot resultaten van praktijkgericht onderzoek, zodat deze door iedereen kunnen worden (her)gebruikt. Een groot deel van de publicaties op HBO Kennisbank is open access beschikbaar, en dit aantal neemt verder toe.

Voor en door hogescholen

De HBO Kennisbank is onderdeel van de HBO Kennisinfrastructuur (HKI). De HKI organiseert 5 keer per jaar een gebruikersoverleg waar ondersteuning wordt geboden en ervaringen en kennis onderling worden uitgewisseld. Door het bijwonen van deze gebruikersoverleggen hebben hogescholen invloed op de doorontwikkeling van de dienst zelf. Deelname aan de HBO Kennisbank versterkt daarmee de verbinding tussen de hogescholen onderling.

De 25 deelnemende hogescholen zijn zelf verantwoordelijk voor het toegankelijk maken van hun scripties en publicaties. Ze bepalen dan ook zelf welk materiaal opgenomen wordt in de repository en of dit vervolgens zichtbaar wordt voor de buitenwereld. Hogescholen die geen eigen repository hebben, kunnen gebruikmaken van SURFsharekit. Bij deze repositorydienst zijn momenteel 20 hogescholen aangesloten.

Doorontwikkeling HBO Kennisbank

Met de HBO Kennisbank levert de HKI een bijdrage aan het zichtbaar maken en vindbaar houden van verschillende elementen van praktijkgericht onderzoek. Het doel van de HKI is om de impact van praktijkgericht onderzoek op Nederland te vergroten. Om dit te realiseren houdt de HKI goed in de gaten welke ontwikkelingen gaande zijn om hier vervolgens tijdig op in te spelen. Dit doet de HKI samen met de hogescholen zelf, en met (externe) partners zoals Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, de Vereniging Hogescholen en SURF.

Dit is een optionele dienst van SURFmarket.

Laatste wijziging op 31 jan 2018