HBO Kennisbank

De HBO Kennisbank maakt praktijkgericht onderzoek zichtbaar voor samenleving. De kennisbank is de toegangspoort naar kennisproducten van hogescholen, zoals publicaties en afstudeerscripties. Publicaties van lectoren worden doorgesluisd naar wetenschapsportaal NARCIS. Ook worden de publicaties opgenomen in het e-depot van de Koninklijke Bibliotheek.

Uitwisseling en hergebruik kennis hbo

Binnen hogescholen produceren lectoren, docenten en studenten veel kennisproducten. De HBO Kennisbank maakt dit materiaal van hogescholen zichtbaar en beschikbaar voor uitwisseling en hergebruik. De HBO Kennisbank is hierdoor een belangrijke toegangspoort tot scripties, onderzoeken en artikelen van studenten, docenten en lectoren.

Vrij toegankelijk voor iedereen

De HBO Kennisbank is via internet vrij toegankelijk. Hierdoor is informatie op allerlei vakgebieden voor iedereen snel en goedkoop beschikbaar. Publicaties verwerven dankzij hun toegankelijkheid gemakkelijk (internationale) bekendheid. De HBO Kennisbank vergemakkelijkt ook de uitwisseling van kennis tussen hogescholen en bedrijfs- en beroepsleven. Zo blijven alle partijen bij elkaar betrokken en kunnen ze wederzijds beter inspelen op de ontwikkelingen in het vakgebied.

Makkelijk te vinden en te waarderen

De kennisproducten zijn op de HBO Kennisbank gemakkelijk terug te vinden. Publicaties van lectoren worden vanuit de HBO Kennisbank automatisch doorgesluisd naar het wetenschapsportaal NARCIS en worden binnenkort ook getoond in Google Scholar. Het is mogelijk om artikelen op de HBO Kennisbank te waarderen, om een recensie te schrijven en om iemand anders op een artikel te attenderen.

32.000 kennisproducten

Momenteel doen 23 hogescholen mee aan de HBO Kennisbank. Er worden zo'n 32.000 kennisproducten ontsloten en de HBO Kennisbank groeit gestaag verder. De kennisbank toont de metadata (titel, auteur, jaartal, samenvatting etc.) van de kennisproducten en verwijst door naar de publicaties in de repositories (speciale databases) van de hogescholen. Deze repositories voldoen aan internationale afspraken voor het open uitwisselen van data.

Hogescholen verantwoordelijk

Hogescholen zijn zelf verantwoordelijk voor het toegankelijk maken van de kennisproducten. Zij bepalen zelf welk materiaal opgenomen wordt in de repository en toegankelijk wordt gemaakt voor de buitenwereld. Hogescholen die geen eigen repository hebben, kunnen gebruikmaken van de repositorydienst Sharekit. Daarmee kunnen ze via een licentie automatisch worden aangesloten op de HBO Kennisbank.

Goed inspelen op ontwikkelingen

Het voordeel van het onderbrengen van de HBO Kennisbank onder de koepel HBO Kennisinfrastructuur (HKI) is dat het product efficiënt bestuurd en beheerd kan worden. Dit gebeurt vanuit de werkmaatschappij SURFmarket. Ook kan de samenhang met andere producten goed worden bewaakt. Door de flexibiliteit van deze inrichting kan de organisatie goed inspelen op nieuwe ontwikkelingen in onderzoek en kennisdeling binnen hogescholen.