Sharekit

Sharekit is een repositorydienst voor hogescholen. Via Sharekit kunnen hogescholen automatisch worden aangesloten op de HBO Kennisbank en andere publicatiediensten. Sharekit stelt repositories beschikbaar die voldoen aan internationaal geldende standaarden voor het duurzaam opslaan en vrij uitwisselen van kennisproducten.

Repository voor kennisproducten hbo

Kennisproducten kunnen beschikbaar worden gemaakt in een repository. Dat is een digitale bewaarplaats die voldoet aan internationale standaarden voor het vrij uitwisselen van data. Omdat niet iedere hogeschool een eigen repository wil of kan opzetten en onderhouden, biedt HBO Kennisinfrastructuur (HKI) de repositorydienst Sharekit (open source) aan. In Sharekit kunnen publicaties, afstudeerscripties en leermiddelen opgeslagen worden. De materialen in deze afzonderlijke repositories worden verzameld en gepresenteerd op onder andere de HBO Kennisbank.

Project Vernieuwing Sharekit

SURF werkt aan een nieuwe infrastructuur voor het delen en hergebruik van kennisproducten en open leermaterialen. De resultaten van een pilot met Sharekit worden verwerkt in het project Vernieuwing Sharekit, dat op 1 juni van start is gegaan. Begin 2017 moet er een nieuwe Sharekit-omgeving staan die in eerste instantie de huidige functionaliteit vervangt. In een volgend stadium wordt de functionaliteit voor het delen van leermateriaal toegevoegd, te beginnen met een goede zoekfunctie voor open leermaterialen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het programmaplan voor het delen van open leermateriaal dat momenteel bij ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in voorbereiding is.

Voordelen Sharekit

Instellingen kunnen met Sharekit:

  • ervaring opdoen met het gebruik van een repository zonder dure servers en beheer aan te hoeven schaffen
  • samen met de andere gebruikers de gebruikersgroep vormen en invloed hebben op de doorontwikkeling van de repositoryservice
  • ervaringen delen en samenwerken aan het stimuleren van (her)gebruik van de content
  • kansen ontdekken en organisatorische randvoorwaarden ontwikkelen voor het delen van kennis
  • ervaring opdoen met opensource-software

Waarom een repository?

Een goede infrastructuur om kennis toegankelijk te maken is voor hogescholen onontbeerlijk. Het onderbrengen van Sharekit onder de koepel HBO Kennisinfrastructuur heeft als voordeel dat het product efficiënt bestuurd en beheerd kan worden. Ook wordt de samenhang met andere producten zo goed bewaakt. Door de flexibiliteit van deze inrichting, kan de organisatie goed inspelen op nieuwe ontwikkelingen in onderzoek en kennisdeling binnen hogescholen. Sharekit is af te nemen via SURFmarket.

HBO Kennisbank

De inhoud in een Sharekit-respository wordt - indien daar een licentie voor is - automatisch doorgegeven naar de HBO Kennisbank en het Leermiddelenplein Wikiwijs.

Presentaties over Sharekit

De onderstaande presentaties zijn door bedoeld voor docenten, onderzoekers en studenten en zijn beschikbaar en herbruikbaar onder de Creative Commons-licentie Naamsvermelding en Gelijkdelen 3.0.