SURFsharekit

Repository voor duurzaam opslaan en vrij uitwisselen van kennisproduct

SURFsharekit is een repositorydienst voor hogescholen. Je kunt hier je onderzoekspublicaties, scripties en leermaterialen digitaal en duurzaam opslaan en vrij beschikbaar maken. Met de repository maak je praktijkgericht onderzoek zichtbaar.

SURFsharekit in het kort

  • Repository ‘as a service’
  • Open source software
  • Duurzaam opslaan en delen van publicaties, scripties en leermaterialen
  • Zelf bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de dienst
  • Kennisuitwisseling over gerelateerde en actuele ontwikkelingen tussen 20 hogescholen in heel Nederland

Voor en door hogescholen

SURFsharekit is ontstaan als onderdeel van de HBO Kennisinfrastructuur. Sinds 2017 is SURFsharekit een dienst van SURFmarket. Aangesloten hogescholen zijn via het gebruikersoverleg SURFsharekit nauw betrokken bij de ontwikkeling van de dienst. Het netwerk biedt ook de mogelijkheid om onderling ervaringen uit te wisselen en kennis te delen over actuele ontwikkelingen die bijdragen aan de zichtbaarheid van praktijkgericht onderzoek. Denk hierbij aan (her)gebruik van content, het opstellen van een publicatiebeleid, ondersteuning van onderzoekers, research data management en open access publiceren.

Kennis toegankelijk maken

SURFsharekit biedt instellingen de mogelijkheid om publicaties en scripties op te slaan en digitaal toegankelijk te maken. Kennisproducten in SURFsharekit zijn zichtbaar via de HBO Kennisbank en Narcis. Leermaterialen zijn zichtbaar via Wikiwijs. Daarnaast voldoet de dienst aan internationaal geldende standaarden voor het vrij uitwisselen van informatie, waardoor materialen ook zichtbaar zijn via discovery tools als Google Scholar. Publicaties in SURFsharekit hoeven niet open access beschikbaar te zijn. Wel is het een uitganspunt om open access publiceren zo goed mogelijk te ondersteunen.

Vernieuwing SURFsharekit

SURF werkt op dit moment aan een vernieuwde infrastructuur voor het delen en hergebruiken van kennisproducten en open leermaterialen. Samen met de aangesloten hogescholen wordt een nieuwe omgeving gecreëerd die aansluit bij actuele behoeften. Ook de resultaten uit de pilot van 2016 rond het open delen van leermaterialen zijn in dit traject meegenomen. Per april 2017 hebben hogescholen de nieuwe omgeving in gebruik genomen. In de opvolgende maanden worden de mogelijkheden voor publicaties en leermaterialen gezamenlijk verder uitgebreid.

Deze SURFmarket dienst zit voor hbo in het kernpakket en is voor overige sectoren optioneel. 

Laatste wijziging op 10 dec 2018