CopyrightCheck

inzicht in auteursrecht op leermaterialen

Met CopyrightCheck worden leermaterialen geanalyseerd die in de digitale leeromgeving (LMS) aan studenten worden aangeboden. Deze worden automatisch geclassificeerd als auteursrechtelijk beschermd, open access of eigen werk. Dit biedt inzicht in het gebruik van digitale leermaterialen.
Student werkt in bibliotheek

Voordelen

Bewustwording docenten over auteursrecht

Kennisdeling over auteursrechten zorgt dat docenten bewuster omgaan met het gebruik van leermaterialen in het onderwijs.

Voorkomen van naheffingen

Door vooraf hulp en advies te bieden aan docenten zijn inbreuk op auteursrecht en naheffingen beter te voorkomen.

Inzicht en sturing door rapportages

Met CopyrightCheck kunnen instellingen managementrapportages maken en makkelijker rapporteren aan Stichting UvO.

Heb je een vraag over CopyrightCheck? Neem contact op.

icoon helpdesk

Mirjam Büttner

Telefoonnummer

Wat is CopyrightCheck? 

CopyrightCheck geeft overzicht over leermaterialen die docenten en cursus coördinatoren met studenten delen binnen de digitale leeromgeving (LMS). De tool helpt inzichtelijk te krijgen hoeveel en op welke manier auteursrechtelijk beschermd en open access leermateriaal wordt gebruikt binnen de onderwijsinstelling. Hiermee is het (her)gebruik van auteursrechtelijk beschermde leermaterialen voor instellingen en uitgevers (vertegenwoordigd door Stichting UvO)  goed geregeld.

Interesse in CopyrightCheck?

Heb je vragen of heeft jouw instelling interesse om CopyrightCheck af te nemen? Neem dan contact op met de productmanager Mirjam Büttner via copyrightcheck@surf.nl.