Yoda Hosting

Research data management veilig en gemakkelijk

Met Yoda kun je data veilig opslaan, voorzien van metadata, analyseren, publiceren en archiveren. Daarnaast kun je makkelijk samenwerken, ook buiten je eigen instelling. Door Yoda te laten hosten bij SURF hoef je minder te weten over de technologie erachter en kun je gebruik maken van onze dataopslag.
Vrouw met boek op scanner in bibliotheek

Voordelen

Jouw data FAIR

Makkelijker om te voldoen aan de FAIR-principes voor het opslaan van data (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Gebruiksvriendelijk

Dankzij de grafische portal kan iedereen werken met Yoda. Voorgedefinieerde workflows bieden standaard mogelijkheden om data te archiveren en publiceren en om de kwaliteit van de data te borgen.

Veilig

Door Yoda te koppelen aan SURFconext of SRAM heb je controle over wie toegang heeft.

Ruime opslagmogelijkheden

Je kunt gebruik maken van de ruime opslagmogelijkheden voor onderzoeksdata bij SURF. In de Yoda-portal kun je altijd duidelijk zien waar de data zich bevinden.

Heb je een vraag over Yoda Hosting? Neem contact op.

icoon helpdesk

Servicedesk Data- en Rekendiensten

Telefoonnummer

Controle over je data

Yoda is een applicatie die organisaties en onderzoekers ondersteunt bij de realisatie van hun datamanagementbeleid. In Yoda kun je onderzoeksgegevens veilig opslaan, voorzien van metadata, gebruiken voor analyses, om tot slot te publiceren en archiveren. Yoda biedt mogelijkheden om makkelijk samen te werken, ook met onderzoekers van buiten jouw eigen instelling. Door Yoda te laten hosten bij SURF hoef je minder kennis op te bouwen over de technologie erachter. Daarnaast kan je gebruik maken van de ruime mogelijkheden voor veilige dataopslag bij SURF.

Yoda als nationaal platform voor RDM

Een groep van universiteiten in Nederland heeft zich verbonden in het Yoda Consortium om Yoda te laten uitgroeien tot een nationale infrastructuur voor FAIR Research Data Management (RDM), een omgeving waarin onderzoekers binnen en ook tussen universiteiten kunnen samenwerken. In dit consortium wordt samengewerkt aan de doorontwikkeling van Yoda als applicatie en aan de doorontwikkeling van de dienstverlening van SURF voor Yoda hosting.

Aan de slag met Yoda? Gebruik de Toolkit

Yoda kent als platform voor research data management inmiddels ruim 10.000 gebruikers in Nederland. Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag hebben de Digital Competence Centers een toolkit ontwikkeld om jou stapsgewijs te helpen bij de implementatie van Yoda.

Yoda Toolkit

Hoe gebruik ik Yoda hosting?

Additionele diensten

De dienst Yoda hosting kan worden uitgebreid met:

Module SRAM

Met deze optie voert jouw Yoda-instance authenticatie en autorisatie met SURF Research Access Management (SRAM). Zo kunnen onderzoekers en research supporters het user management zelf regelen, zodat ze optimaal kunnen samenwerken.

Koppeling met data-archief

Met deze koppeling kun je gebruik maken van de goedkope tape-opslagmogelijkheden bij SURF. Je kunt zelfs instellen dat data die gedurende langere tijd niet zijn aangeraakt, automatisch naar tape worden geschreven.

Back-up

Om te beschermen tegen fouten van gebruikers kan een back-up worden gemaakt, waaruit we op verzoek data terug kunnen zetten.

Ook interessant

  1. Wil je gebruik maken van iRODS om onderzoeksdata van jouw instelling of onderzoeksgroep te beheren? Maar wil je geen tijd, menskracht of hardware kwijt zijn aan het beheer van de iRODS-software? iRODS Hosting stelt je in staat om laagdrempelig gebruik te maken van de hoogwaardige datamanagementfaciliteiten die iRODS biedt.
    Product
  2. Object Store is een online opslagdienst voor het opslaan van grote hoeveelheden onderzoekdata. Deze dienst is ideaal voor het bewaren van verschillende soorten gegevens. Jouw opslagruimte kan onbeperkt groeien, terwijl je data snel en eenvoudig toegankelijk blijven.
    Product
  3. SURF Research Access Management is een platform waar je als instelling toegang tot onderzoeksdiensten delegeert aan onderzoekers. Zij beheren zelf hun onderzoekssamenwerkingen snel, eenvoudig en veilig. Deze dienst is ontwikkeld op basis van bestaande en bewezen internationale afspraken voor autorisatie en authenticatie binnen onderwijs en onderzoek.
    Product