Blended onderwijs organiseren

Blended onderwijs combineert face-to-face met ICT-gebaseerde onderwijsvormen. Dit sluit beter aan op de behoefte van de student en het maakt activerend en tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk. Het heeft wel consequenties voor instellingen; het vraagt om visie, herontwerp van het onderwijs en goede ondersteuning van docenten.

Student presenteert onderzoek op scherm aan klas

Faciliteren van onderwijsinnovatie

Binnen instellingen wordt het faciliteren van docenten onverminderd gezien als een belangrijk aandachtpunt om online en blended onderwijs verder te kunnen implementeren.

Hoe organiseer je onderwijsinnovatie met ICT?

Bij een aantal hogeronderwijsinstellingen is onderzocht hoe zij docenten in staat stellen hun onderwijs te vernieuwen. Op basis hiervan zijn aandachtspunten en keuzes gedestilleerd die jou helpen met het tot stand brengen van onderwijsinnovatie met ICT.

Onderwijsvernieuwers die docenten willen helpen met het tot stand brengen van onderwijsinnovatie met ICT geven we inspiratie en keuzehulp om dit te organiseren. De keuzehulp voor het ondersteunen van onderwijsinnovatie met ICT bevat 5 aandachtspunten en 5 keuzes voor instellingen die hun docenten in staat willen stellen hun onderwijs te vernieuwen. De keuzehulp helpt je om de verschillende disciplines optimaal te laten samenwerken. En laat je ook inspireren hoe de Hogeschool Utrecht, Saxion, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit en TU Delft de ondersteuning aanpakken.

Kennis opbouwen en delen

SURF organiseert leergangen, (blended) modules en bijeenkomsten om de uitwisseling te stimuleren tussen docenten over vraagstukken waar ze tegenaanlopen.