eduroam op openbare locaties

eduroam op openbare locaties

eduroam is voor veel onderwijs- en onderzoeksinstellingen een niet meer weg te denken voorziening voor studenten en medewerkers. SURFnet heeft laten onderzoeken of het haalbaar is om het gemak van eduroam aan te bieden op openbare locaties.

eduroam wordt gemist op openbare locaties 

Onderwijs en onderzoek vinden steeds vaker buiten de campus en onderweg plaats. Studenten, docenten en onderzoekers zijn enthousiast over eduroam en er wordt vaak gezegd dat het, ondanks de opkomst van 4G, een gemis is dat eduroam niet beschikbaar is op openbare locaties, bijvoorbeeld onderweg tussen station en campus. 

Haalbaarheidsonderzoek

In opdracht van SURFnet hebben onderzoekbureau Stratix en WAU?! in 2016 een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar uitbreiding van eduroam-dekking op publieke plaatsen. Daarbij is gekeken naar daadwerkelijke behoefte, aanbod en realisatiemogelijkheden.

Marktpartijen willen eduroam op openbare locaties realiseren

Uit het onderzoek blijkt dat de markt voor het bieden van wifi-dienstverlening versnipperd is in Nederland. Een aanbesteding met 1 winnaar die op zoveel mogelijk publieke plaatsen eduroam-dekking realiseert ligt daarom niet voor de hand. Regionale initiatieven, of individuele gesprekken met (koepel)organisaties hebben veel meer kans van slagen, net als bijvoorbeeld het meeliften op het Europese WIFI4EU-initiatief.

Onderzoek naar mogelijke bijdrage door instellingen

Het onderzoek laat zien dat de instellingen een coöperatieve houding hebben. Bijna de helft van deelnemende instellingen is bereid om, indien nodig, kosten te dragen voor de landelijke uitbreiding van eduroam-dekking, zelfs als dat niet in de eigen regio zou zijn. Ongeveer een kwart wil  bijdragen als de uitbreiding in de eigen regio plaatsvindt.

Meer informatie

Status
Lopend
Begin- en einddatum
01 jan 2016 - 31 dec 2018