Internet of things

Niet alleen mensen zijn online, ook dingen. Denk aan machines, sleutels, auto’s, de thermostaat en de koelkast. Ze vormen samen een groot ‘Internet of things’, oftewel het internet der dingen. We kijken samen met instellingen naar mogelijke toepassingen voor onderwijs en onderzoek.

Twee jonge monteurs met elektrische auto en laptop

Nieuwe draadvrije technologie onderzoeken

SURF onderzoekt nieuwe draadvrije netwerktechnologieën en standaarden, waaronder de mogelijkheden van het Internet of things. We delen kennis die we opdoen met de onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Seminar over actuele Internet of things-toepassingen 

Zo organiseerde SURF in oktober 2016 een seminar over Internet of things. De focus lag op actuele toepassingen met voorbeelden uit de leefomgeving, de gezondheidszorg en op de campus. Daarnaast keken we hoe instellingen kunnen samenwerken op dit gebied en welke rol deelnemers zien voor SURF. Ook werd de wens uitgesproken samen een landelijk dekkend low power WAN netwerk op te zetten.

visueel verslag van de Internet of Things

 

 

 

 

 

 

Experimenten en community

SURF wil meer mensen in het onderwijs en onderzoek zelf kennis laten maken met Internet of things. We ondersteunen instellingen die willen experimenteren met IoT-infrastructuur. Naar aanleiding van deze vraag kijken we of het opbouwen van een community rond Internet of things wenselijk en mogelijk is.

Meer informatie