Internet of things

Steeds meer apparaten zijn verbonden met het internet: het internet of things. Denk aan auto’s, thermostaat, meetapparatuur en bewegingssensoren. Met hun data zijn allerlei toepassingen mogelijk. We kijken samen met instellingen naar de mogelijkheden en meerwaarde van IoT voor onderwijs en onderzoek.

Twee jonge monteurs met elektrische auto en laptop

IoT: de technologie

IoT-apparaten kun je op allerlei manieren aansluiten. Factoren die de technologie bepalen zijn de plek (en kosten) van installatie, mate van flexibiliteit, de energieconsumptie van het apparaat en de beschikbaarheid van een IoT-netwerk. SURF experimenteert en doet onderzoek naar de verschillende netwerktechnologieën.
Lees meer: De draadvrije campus en het rapport Internet of things on campus

Datastreamingplatform

Een belangrijk onderdeel in het IoT-ecosysteem is de wijze waarop data worden verzameld en toegankelijk worden gemaakt voor onderzoekers. Wetgeving en richtlijnen op het gebied van privacy en security staan op gespannen voet met het (open) delen van data. Gezien het grote en specifieke belang van data voor onze doelgroep is samenwerking belangrijk.
SURF ontwikkelde daarom een modulair dataplatform dat geschikt is om IoT-apparatuur aan te sluiten en streaming sensordata te verwerken en op te slaan. Ook ontwikkelt SURF systemen om de data te analyseren en te visualiseren. Het SURF IoT-dataplatform is gebaseerd op onze expertise rond datastreaming en serverless-technologie en gebouwd op een Kubernetes cluster. Daar is voor gekozen vanwege de schaalbaarheid en stabiliteit. Heb je interesse in dit platform? Neem contact met ons op.

Green village

Dataplatform voor levend lab

Voor The Green Village bouwden we een platform voor het streamen en delen van data.
Lees het artikel 

Bekijk: video Sensemakers

SURF ontwikkelde een modulair dataplatform voor het koppelen van apparaten, het streamen van sensordata, dataopslag, datamanagement, analyses en visualisaties voor de IoT-community Sensemakers.
Bekijk de video

Internet of things

Smart Campus

In de pilot Smart Campus ontwikkelen we samen met de RUG en de Hanzehogeschool met behulp van internet of things een smart campus.
Lees meer over Smart Campus 

Privacy

Op een smart campus worden allerlei data verzameld. Bewegingssensoren houden bijvoorbeeld bij of een ruimte of een bureau is bezet. Dit leidt tot allerlei privacyvraagstukken. SURF gaat met instellingen de uitdaging aan om gezamenlijk na te denken hoe we een smart campus kunnen ontwikkelen die meer gepersonaliseerd onderwijs ondersteunt, maar de privacy waarborgt.

Maurice van den Akker

Vragen of ideeën over internet of things? Neem contact met me op!
Telefoonnummer
+31 88 787 30 00
Maurice van den Akker
David Salek

David Šálek

Meer weten over internet of things voor onderzoek?
Telefoonnummer
+31612727723