Whitepaper Cybercrisisoefening OZON(Publicatie)

Een gap bridging exercise Dat cybercrisisoefeningen nodig zijn binnen onderwijs en onderzoek is wel gebleken met de landelijke cybercrisisoefening in oktober 2016. De uitkomsten en aanbevelingen van deze cybercrisisoefening zijn gepubliceerd in een whitepaper, zodat (ICT-)beleidsmakers en beveiligingsspecialisten zelf een cybercrisisoefening kunnen organiseren.

download
08 DEC 2016

Cybercrisisoefening voor onderwijs en onderzoek

De whitepaper ‘Cybercrisisoefening OZON’ beschrijft wat de beste manier is om een cybercrisisoefening op te zetten binnen onderwijs en onderzoek en wat het belang van oefenen is voor de organisatie. Ook wordt uit de doeken gedaan hoe deze cybercrisisoefening is georganiseerd en wat de uitkomsten en aanbevelingen zijn. Deze whitepaper is bedoeld voor (ICT) beleidsmakers en beveiligingsspecialisten binnen onderwijs en onderzoek die zelf een cybercrisisoefening willen opzetten.

Evaluatie

Cybercrisisoefening OZON heeft de dreiging van een cyberaanval voelbaar gemaakt en de aandacht voor cyberrisico’s op de kaart gezet. Uit de evaluatie is gebleken dat men erg tevreden was over het toegenomen bewustzijn onder alle deelnemers. Binnen instellingen zijn vervolgacties uitgezet om cybersecurity meer op de kaart te zetten. Tegelijk werd ook geconcludeerd dat het bewustzijn bij veel andere partijen die niet hebben mee geoefend, vergroot moet worden.

Aanbevelingen

In de aanbevelingen kwam naar voren dat cybersecurity een integraal onderdeel moet zijn van het crisismanagement en dat er heldere afspraken gemaakt moeten worden over proces, rollen en taken. Ook wordt de nadruk gelegd op het delen van informatie tussen de instellingen en het gebruik maken van bestaande netwerken. En wordt verzocht om onderzoek te doen naar wie verantwoordelijk is voor de landelijke coördinatie bij een sectoroverstijgende cyberdreiging. Daarnaast wordt geadviseerd om vaker te oefenen om bewustzijn, draagvlak en weerbaarheid te vergroten.

Accepteer cookies van derden om deze inhoud te bekijken. Klik hier om dit te doen.
Aantal keren bekeken:
3687
Aantal keren gedownload:
602
Laatste wijziging op 18 mei 2017