Kennisdossier: digitale leermaterialen

Hoe kun je met het delen en hergebruiken van (open) digitale leermaterialen bijdragen aan beter onderwijs? Bekijk het kennisdossier digitale leermaterialen om hier antwoord op te krijgen. Vind praktische checklists, handleidingen, tools, praktijkvoorbeelden en een begrippenkader die collega’s van onderwijsinstellingen samen met SURF hebben ontwikkeld.

Studenten in open ruimte met computers en handboek