Kennisdossier: digitale leermaterialen

Hoe kun je met het delen en hergebruiken van (open) digitale leermaterialen bijdragen aan beter onderwijs? Bekijk het kennisdossier digitale leermaterialen om hier antwoord op te krijgen. Vind praktische checklists, handleidingen, tools, praktijkvoorbeelden en een begrippenkader die collega’s van onderwijsinstellingen samen met SURF hebben ontwikkeld.

Studenten in open ruimte met computers en handboek

Uitgelicht

Position paper over digitale leermaterialen

Digitalisering biedt nieuwe kansen voor het hoger onderwijs, zoals het geïntegreerd, verrijkt en flexibel aanbieden van digitale leermaterialen aan studenten. Wat vindt SURF? Lees verder

Direct aan de slag

Kennismaking open leermaterialen
In deze Kennismaking open leermaterialen lees je wat open leermaterialen zijn, hoe je open leermaterialen in je eigen onderwijs kunt inzetten en hoe je je eigen materialen zo kunt opstellen dat anderen er optimaal gebruik van kunnen maken.

Stappenplan Beleid voor open leermaterialen
Gebruik het handig stappenplan voor ondersteuning bij het formuleren van beleid voor open leermaterialen.

Stappenplan Kwaliteitsmodel voor open leermaterialen
Werk je aan het opbouwen van een collectie leermaterialen? Zorg dan dat de materialen van goede kwaliteit zijn. Met dit stappenplan kun je een kwaliteitsmodel opstellen, implementeren en onderhouden.

Flyer '5 scenario's om leermaterialen opnieuw te gebruiken
Ontwikkel samen met andere docenten open leermaterialen. In deze flyer vind je 5 scenario's voor het inzetten van open leermaterialen.

Good practices van vakcommunity's
Laat je inspireren door vakcommunity's die vertellen hoe zij het delen van leermaterialen organiseren en welke succesfactoren en hindernissen zij tegenkwamen.

Adoptie van open leermaterialen: welke stappen moeten we zetten
Lees de blogpost van Janine van Hees (SURF) met tips welke stappen je moet zetten zodat docenten de meerwaarde van open leermaterialen inzien.

Thema-uitgave over open textbooks
Bekijk onze thema-uitgave ‘open textbooks’. Dit zijn digitaal, vrij toegankelijke studieboeken waarin de gebruiker de inhoud aan kan passen.

Thema-uitgave over Open Pedagogy
In deze thema-uitgave geven we een eerste omschrijving van Open Pedagogy die docenten concrete handvatten bieden voor inspiratie en toepassen ervan in hun eigen onderwijspraktijk. Op 3 maart 2020 werd er ook een webinar gehouden over dit onderwerp. Hierin wordt de thema-uitgave toegelicht.

Aandacht voor techniek

Op zoek naar technologie om open leermaterialen effectiever te delen en te vinden
Lees de blogpost van Kirsten Veelo (SURF) over nieuwe mogelijkheden in het zoeken, vinden en ontsluiten van (meta)data.

Onderzoeken

Rapport Learning analytics in het onderwijs: een onderwijskundig perspectief'
Hoe kan learning analytics bijdragen aan onderwijs op maat?

Grand Challenges learning analytics & open en online onderwijs - een verkenning 
Hoe zet je learning analytics in bij open en online onderwijs?

Studie naar adoptie van delen en hergebruiken van open leermaterialen en cursussen in en door instellingen
Open leermaterialen worden veel gedeeld, maar zijn lang niet altijd voor iedereen toegankelijk zo blijkt uit een onderzoek van Fontys Hogeschool.

Infographic Stand van zaken open educational resources in 2016
Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek dat het lectoraat Open Educational Resources van de Fontys Hogeschool ICT mede in opdracht van SURFnet heeft uitgevoerd.

Trendrapport open en online onderwijs (pdf)
Trends op het gebied van open en online onderwijs in binnen- en buitenland.

Trendrapport Hoe technologische trends onderwijs op maat mogelijk maken (pdf)
Hoe komen instellingen in de toekomst tot open onderwijs? Van open content via open pedagogy naar open onderwijs.

Rapport Kwaliteit open leermaterialen 2013 (pdf)
Onderzoek naar vraagstukken rondom open educational resources in het Nederlandse hoger onderwijs.