Kwantum computing

Het kwantum computing-initiatief van SURF heeft tot doel onderzoekers in een vroeg stadium te laten profiteren van nieuwe faciliteiten voor kwantum computing. Samen met partners en onze gebruikersgemeenschap bereiden we ons voor op deze grensverleggende technologie.

Quantum

De kwantumrevolutie

Terwijl conventionele computers binaire bits (1 en 0) gebruiken voor hun berekeningen, gebruikt een kwantumcomputer quantumbits (ook wel: qubits). Deze werken volgens twee hoofdprincipes van de kwantumfysica: superpositie en verstrengeling. Superpositie betekent dat elke qubit tegelijkertijd zowel een 1 als een 0 kan vertegenwoordigen, en vele andere toestanden daartussenin. Qubits vertonen eigenschappen van quantumverstrengeling - dat betekent dat paren of groepen deeltjes niet onafhankelijk van elkaar worden gemeten of beschreven. Het meten van een enkele qubit in een verstrengelde groep bepaalt onmiddellijk de toestand van andere deeltjes in de groep. Dit geldt zelfs als de deeltjes ver van elkaar verwijderd zijn.

Grootschalige kwantumcomputers zouden in theorie bepaalde klassen van problemen veel sneller kunnen oplossen dan een klassieke computer. Bovendien kunnen kwantumcomputers problemen oplossen die onmogelijk zijn op klassieke computers, dankzij hun superpositie-eigenschappen. De potentiële toekomstige impact van kwantumcomputing op de informatica is enorm. De kwantumrevolutie gaat erg snel en Nederland is een koploper in technologieontwikkeling. We betreden nu de 'quantum ready fase', dus we moeten voorbereid zijn op de 'quantum advantage phase' (over 3-5 jaar), waarin kwantumtechnologie mainstream wordt.

Waarom kwantum computing bij SURF?

We streven ernaar Nederlandse onderzoekers te ondersteunen om vroegtijdig en concurrerend voordeel te halen uit ontwikkelingen en faciliteiten op het gebied van kwantumcomputing zodra dit beschikbaar komt. Bovendien willen we:

  • De toepasbaarheid voor wetenschappelijke toepassingen begrijpen
  • De ontwikkeling van kwantumtoepassingen stimuleren en ondersteunen
  • Zicht krijgen op de benodigde expertise en tools om reguliere applicaties te 'transformeren' naar kwantumtoepassingen
  • Ondersteunen bij de toegang tot en het gebruik van kwantumsimulatoren en fysieke kwantumcomputers (in de toekomst).

Activiteiten

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Neem deel aan de community

 

Kwantumteam SURF

Ariana Torres-Knoop

David Maier

Teodor Strömberg