SURFaudit: inzicht en overzicht in je informatiebeveiliging en privacy

Zijn de bedrijfsgegevens van je instelling voldoende beschermd en is de privacy van studenten en medewerkers goed geregeld? Hoe staan ketenpartners ervoor? Met SURFaudit toets je op welk niveau de informatiebeveiliging en privacybescherming van jouw instelling zich bevindt en kun je dit vergelijken dat met de hele sector onderwijs en onderzoek.

Close-up man achter computer met allerlei documenten erbij

Maturity werkgroep

SURFaudit is een community-gedreven dienst. Bij de meeste van onze werkzaamheden zijn deskundigen uit de sector betrokken die op verschillende manieren helpen om producten te maken die passen bij onze sector.

Onze belangrijkste producten, de benchmark en het cyberdreigingsbeeld, zijn niet mogelijk zonder de inbreng en hulp van de community. Een belangrijke groep mensen die betrokken is bij het grootste deel van ons werk is de maturity werkgroep. Het is een community werkgroep die bestaat uit SCIPR leden met als expertise informatiebeveiliging, privacybescherming of expertise op het gebied van audits en assessments.

Doel en leden van de maturity werkgroep

De Maturity werkgroep (MWG) houdt zich primair bezig met het (door-)ontwikkelen van de SURFaudit Toetsingskaders Informatiebeveiliging en Privacy. Verder fungeert de MWG als klankbord voor SURFaudit en adviseert de SURFaudit Product Manager over benchmarking, externe audits en levert input voor rapporten, zoals het cyberdreigingsbeeld.

De leden van de maturity werkgroep
Michiel van der Donck (voorzitter) Erasmus Universiteit Rotterdam
Abdul Altawekji SURF
Anita Polderdijk Hogeschool Windesheim
Bart van den Heuvel Maastricht University
Brian Ridenberg Hogeschool Windesheim
Jurrian Wijffels Fontys Hogescholen
Ludo Cuijpers HAS green academy
Martijn Bijleveld MBO Digitaal
Menno Nonhebel Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Nicole van den Broek Maastricht Universiteit
Raoul Winkens Maastricht Universiteit
René Ritzen SURF
Ronald Sarelse Radboud Universiteit
Will Tummers Vrije Universiteit Amsterdam
Wouter Weusthof Universiteit Twente