Minorstudies volgen op andere hogescholen en universiteiten met Kies Op Maat

Studenten willen maatwerk als het om hun studie gaat, en studeren buiten de eigen instelling maakt dit mogelijk. Kies Op Maat biedt een breed onderwijsaanbod van 27 hogescholen en 4 universiteiten. Studenten melden zich eenvoudig aan voor een minor of vak bij een andere onderwijsinstelling.

student

Minoren en vakken van 31 onderwijsinstellingen

Studenten willen steeds vaker hun curriculum op maat samenstellen. Kies Op Maat voorziet hierin. Met Kies Op Maat kunnen studenten minoren en vakken volgen op een andere dan de eigen hogeschool of universiteit. Al 31 Nederlandse onderwijsinstellingen zijn aangesloten bij Kies Op Maat. Kijk op www.kiesopmaat.nl voor het aanbod waaruit hbo- en wo-studenten kunnen kiezen.

Voordelen voor de student

Met Kies Op Maat kunnen studenten een onderscheidend curriculum samenstellen en hebben ze meer invloed op hun eigen studietraject. Via Kies Op Maat hebben ze de zekerheid dat de minor of het vak wordt erkend door de eigen opleiding. Kies op Maat ondersteunt studenten bij het aanmelden en bij het uitwisselen van gegevens tussen de eigen en de andere instelling.

Voordelen voor de onderwijsinstelling

Via Kies Op Maat kan je instelling keuzevakken en/of minoren ook aanbieden aan studenten van andere instellingen. Zo kun je je als instelling onderscheiden met specialistische minoren en vakken, en deze tegelijkertijd eenvoudiger kostendekkend maken door het aantrekken van externe studenten. Maar ook je eigen studenten profiteren van een breder onderwijsaanbod. Kies Op Maat ondersteunt je instelling bij het aanmeldproces en de uitwisseling van gegevens, en bij de financiële afwikkeling tussen de instellingen onderling.

Tarieven

De tarieven voor deze dienst vind je in de brochure SURF Diensten en tarieven (pdf).

Deelnemen aan Kies Op Maat

Kies Op Maat wordt sinds 1 januari 2020 aangeboden door SURF. De dienst is beschikbaar voor alle bij SURF aangesloten instellingen. Wil je ook minoren of vakken beschikbaar stellen en deelnemen aan Kies Op Maat? Neem dan contact op met Hans van Driel, via info@kiesopmaat.nl, voor meer informatie over het deelnametraject.

Meer informatie

  • Meer informatie over Kies Op Maat voor zowel studenten als onderwijsinstellingen staat op www.kiesopmaat.nl
  • Algemene vragen over Kies Op Maat kun je stellen aan coördinator Hans van Driel, via info@kiesopmaat.nl.
  • Vragen over het gebruik van het systeem kun je stellen aan de helpdesk, via support@kiesopmaat.nl.