Minorstudies volgen op andere hogescholen en universiteiten met Kies Op Maat

Studenten willen maatwerk als het om hun studie gaat, en studeren buiten de eigen instelling maakt dit mogelijk. Kies Op Maat biedt een breed onderwijsaanbod van 27 hogescholen en 4 universiteiten. Studenten melden zich eenvoudig aan voor een minor of vak bij een andere onderwijsinstelling.

student

Minoren en vakken van 31 onderwijsinstellingen

Studenten willen steeds vaker hun curriculum op maat samenstellen. Kies Op Maat voorziet hierin. Met Kies Op Maat kunnen studenten minoren en vakken volgen op een andere dan de eigen hogeschool of universiteit. Al 31 Nederlandse onderwijsinstellingen zijn aangesloten bij Kies Op Maat. Kijk op www.kiesopmaat.nl voor het aanbod waaruit hbo- en wo-studenten kunnen kiezen.

Voordelen voor de student

Met Kies Op Maat kunnen studenten een onderscheidend curriculum samenstellen en hebben ze meer invloed op hun eigen studietraject. Via Kies Op Maat hebben ze de zekerheid dat de minor of het vak wordt erkend door de eigen opleiding. Kies op Maat ondersteunt studenten bij het aanmelden en bij het uitwisselen van gegevens tussen de eigen en de andere instelling.

Voordelen voor de onderwijsinstelling

Via Kies Op Maat kan je instelling keuzevakken en/of minoren ook aanbieden aan studenten van andere instellingen. Zo kun je je als instelling onderscheiden met specialistische minoren en vakken, en deze tegelijkertijd eenvoudiger kostendekkend maken door het aantrekken van externe studenten. Maar ook je eigen studenten profiteren van een breder onderwijsaanbod. Kies Op Maat ondersteunt je instelling bij het aanmeldproces en de uitwisseling van gegevens, en bij de financiële afwikkeling tussen de instellingen onderling.

Tarieven 2021

Het bedrag dat je betaalt voor Kies Op Maat is afhankelijk van het aantal studenten in je instelling. De tarieven zijn exclusief btw.

Aantal studenten

Tarief per jaar

Tarief per maand

0-1.000

444 euro

37 euro

1.001-1.500

888 euro

74 euro

1.501-2.000

1.332 euro

111 euro

2.001-2.500

1.776 euro

148 euro

2.501-3.000

2.232 euro

186 euro

3.001-3.500

2.676 euro

223 euro

3.501-4.000

3.120 euro

260 euro

4.001-4.500

3.564 euro

297 euro

4.501-5.000

4.008 euro

334 euro

Meer dan 5.000

4.452 euro

371 euro

Deelnemen aan Kies Op Maat

Kies Op Maat wordt sinds 1 januari 2020 aangeboden door SURF. De dienst is beschikbaar voor alle bij SURF aangesloten instellingen. Wil je ook minoren of vakken beschikbaar stellen en deelnemen aan Kies Op Maat? Neem dan contact op met Hans van Driel, via info@kiesopmaat.nl, voor meer informatie over het deelnametraject.

Meer informatie

  • Meer informatie over Kies Op Maat voor zowel studenten als onderwijsinstellingen staat op www.kiesopmaat.nl
  • Algemene vragen over Kies Op Maat kun je stellen aan coördinator Hans van Driel, via info@kiesopmaat.nl.
  • Vragen over het gebruik van het systeem kun je stellen aan de helpdesk, via support@kiesopmaat.nl.