Nationale Roadmap voor Persistent Identifiers

Persistent Identifiers (PIDs) helpen bij het vindbaar en deelbaar maken van onderzoeksinformatie in systemen en zijn een essentieel element in de FAIR Data Principles. Om gemeenschappelijke doelen en een gecoördineerde aanpak te realiseren op het gebied van PIDs, wordt een nationale roadmap ontwikkeld.

regie op data

Informatie over onderzoek beter vindbaar maken

Versplintering

Er zijn allerlei ontwikkelingen, zowel nationaal (zie bijvoorbeeld de NWO Persistent Identifier-strategie) als internationaal, om de vindbaarheid van onderzoeksinformatie te bevorderen, maar samenhang is niet vanzelfsprekend. Om versplintering van identifiers in het internationale landschap van onderzoeksinformatie tegen te gaan, is de vraag om een landelijke roadmap voor PIDs ontstaan. De eerste stap die wordt gezet is het ontwikkelen van use cases om tot een landelijke roadmap te komen.  

Partners

Voor de ontwikkeling van de nationale aanpak is in september 2021 een PID-werkgroep gestart, die onder begeleiding van een PID-adviesraad werkt aan het stappenplan. Betrokken partners zijn UKB, NWO, KNAW DANS, Universiteit Leiden/CWTS, UU, eScience Center en 4TU.ResearchData. SURF is initiatiefnemer van de roadmap en coördineert de ontwikkeling. 

Relevantie

Er zijn twee use cases geselecteerd waarbij per use case is gekeken naar relevante (type) PIDs om de waarde en relevantie van PIDs aan te tonen. Deze roadmap is een eerste verkenning naar use cases, relevante PIDs en aanbevelingen voor het breder en effectiever inzetten van PIDs om de vindbaarheid en deelbaarheid van onderzoeksinformatie te verbeteren. De roadmap is bedoeld als instrument om samenhang tussen de ontwikkelingen van stakeholders te versterken en de impact door inzet van PIDs te vergroten. 

Wil je meer weten over PID's? 

SURF houdt zich al enkele jaren bezig met PIDs. Al onze projecten en ervaringen hebben we nu samengebracht tot een rapport. Wil je lezen wat onze ervaringen zijn in het ecosysteem van onderzoeksinformatie? Lees hier het verslag: From ORCID Pilot to a PID-centric framework for Research Information (alleen in het Engels). Wil je meer weten over PIDs en hoe je ermee kan werken? Bekijk dan deze pagina. 

Wellicht ook interessant voor jou: ORCID-NL Consortium

Op het gebied van Identifiers biedt SURF ook de dienst ORCID aan. ORCID is een unieke identifier voor auteurs van wetenschappelijk werk en zorgt ervoor dat onderzoek, wetenschappelijke artikelen en auteurs beter vindbaar zijn. Daarnaast is onderzoek gemakkelijker te onderscheiden en worden verbanden tussen onderzoek, subsidies en innovatie-activiteiten beter zichtbaar. Wil je daar meer over lezen? Bekijk dan deze pagina.