NL Bron-project: naar een Nederlandse bron voor plagiaatdetectie

Veel instellingen gebruiken plagiaatdetectiesoftware om te borgen dat werk van studenten origineel is. Maar ze willen meer grip op documenten die ze delen met leveranciers. SURF werkt aan een Nederlandse Bron voor plagiaatdetectie als dienst. Dit maakt instellingsoverstijgende plagiaatdetectie mogelijk en geeft instellingen regie op data.

Studenten individueel aan tafels in open ruimte met verschillende devices

Huidige werkwijze heeft nadelen

Studenten - Robert Lagendijk.jpg

Momenteel sturen instellingen ingeleverd studentenwerk naar het systeem van hun leverancier van plagiaatdetectiesoftware. Die leverancier scant het werk, en voegt het toe aan zijn database van documenten waarmee nieuw aangeboden werk vergeleken wordt. Deze werkwijze heeft een aantal nadelen:

  • Instellingen gebruiken verschillende producten voor plagiaatscan-software. Dat maakt het moeilijk om ingeleverd werk te scannen tegen het werk van studenten van andere instellingen.
  • Het is lastig om een database van eerder ingeleverd werk mee te nemen naar een ander plagiaat scan product. 
  • Het is niet altijd mogelijk om documenten te corrigeren of terug te trekken als ze eenmaal toegevoegd zijn aan de database van de leverancier.

NL Bron helpt instellingen controle over gedeelde documenten te behouden

De Nederlandse Bron voor plagiaatdetectie brengt hier verandering in. SURF heeft op verzoek van mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten een database ontwikkeld met metadata van en referenties naar documenten. Instellingen koppelen systemen aan deze database die eerder ingeleverd werk bevatten, zoals documentrepository’s en ELO's. Vervolgens kunnen instellingen de database vullen, waarbij ze zelf bepalen welke documenten ze toevoegen. Er komt alleen metadata te staan van de documenten en een link naar het document zelf.

Ook de leverancier van plagiaatscan-software sluit aan op de database, onder heldere contractuele voorwaarden over het gebruik van de ter beschikking gestelde documenten. Zij ontvangt vanuit de database de metadata, een link naar de opslaglocatie van een document en een sleutel waarmee toegang tot het document kan worden verkregen.

De leverancier kan het document vervolgens via de database ophalen en toevoegen aan de eigen database, zonder dat de instelling zelf het document naar de buitenwereld hoeft te ontsluiten. Bovendien moet de leverancier op basis van de overeenkomst wijzigingen in de metadata doorvoeren: verwijdert of wijzigt de instelling het document, dan moet de leverancier dat ook doen.

Voordelen voor de instellingen

  • Instellingen kunnen werk van studenten laten scannen tegen werk van studenten van andere instellingen, over instellingsgrenzen heen, ook als instellingen verschillende plagiaat scan producten gebruiken.
  • Instellingen hebben regie op data: ze behouden eigenaarschap van en controle over hun eigen data en die van hun studenten.
  • Hoe groter het aantal instellingen dat deelneemt, hoe groter de database van ingeleverd werk, hoe hoger de kwaliteit van plagiaatcontrole.
  • Vendor lock-in vermindert: instellingen kunnen makkelijker naar een ander plagiaat scan product overstappen doordat historie wordt opgebouwd in de database in plaats van bij de leverancier.

Denk en/of doe mee

NL Bron-dienstontwikkeling

Heb jij of heeft jouw instelling interesse om gebruik te maken van de bèta? Neem dan contact op met Mirjam Büttner.

Praat mee in de klankbordgroep

Nu de database voor de Nederlandse bron voor plagiaatdetectie staat, worden de wensen van instellingen steeds belangrijker. Daarom bespreken we de ontwikkelingen rond het NL Bron-project elk kwartaal in een klankbordgroep met instellingen. Ben je vanuit de onderwijs- of de ict-kant geïnteresseerd in dit onderwerp? Dan ben je van harte welkom in de klankgroep. Je kunt dan feedback geven en mede de richting van de ontwikkelingen bepalen.

Wil je uitgenodigd worden voor de klankbordgroepbijeenkomsten? Neem dan contact op met Mirjam Büttner.

Mail Mirjam Büttner