SURFeduhub: veilig uitwisselen van onderwijsdata

SURFeduhub is het platform om onderwijsdata tussen Nederlandse onderwijsinstellingen te delen. Veilig en via open standaarden. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld gemakkelijk onderwijsaanbod van hun eigen instelling én andere instellingen, rooster- of studievoortgangsinformatie inzien.

Leerlingen achter inlogwand met schermen

Over de dienst SURFeduhub

Data over onderwijsaanbod, rooster- of studievoortgangsinformatie uitwisselen tussen Nederlandse instellingen? Dat kan met SURFeduhub. Veilig en via open standaarden.

Wat is SURFeduhub?

Onderwijsinstellingen hebben allerlei onderwijsdata die ze kunnen uitwisselen om studentmobiliteit en flexibilisering van het onderwijs te vergemakkelijken. Denk aan data over onderwijsaanbod, rooster- en studievoortgangsinformatie. Met SURFeduhub kun je deze data instellingoverstijgend beschikbaar maken. SURFeduhub is een centraal koppelpunt dat ervoor zorgt dat instellingen hun onderwijsdata op een uniforme en veilige manier kunnen aanbieden aan diverse data-afnemers.

Register Instellingen en Opleidingen (RIO)

Een belangrijke data-afnemer is het Register Instellingen en Opleidingen (RIO) van DUO. SURFeduhub wordt gekoppeld aan RIO, zodat instellingen onderwijsdata automatisch kunnen uploaden naar RIO.

Voordelen voor studenten

Studenten kunnen door SURFeduhub gemakkelijk het onderwijsaanbod van hun eigen thuisinstelling én andere instellingen inzien. Daardoor krijgen ze veel eenvoudiger een totaaloverzicht van vakken en modules die voor hen interessant zijn. Een andere mogelijkheid is het inzien van roosters van meerdere instellingen op één plek.

  Voor wie is SURFeduhub?

  Je kunt vanuit 2 rollen koppelen aan SURFeduhub:

  • Je bent data-aanbieder als je als onderwijsinstelling je onderwijsdata voor anderen beschikbaar wilt maken.
  • Je bent data-afnemer als je als onderwijsinstelling of externe organisatie (zoals Kies Op Maat en VSNU Leven Lang Ontwikkelen Portal) toegang wil tot de onderwijsdata van aangesloten instellingen.
  SURFeduhub infrastructuur

  SURFeduhub voor delen van onderwijsaanboddata

  Infographic studentmobiliteit

  In de infographic zie je in één oogopslag hoe SURFeduhub ingezet wordt bij het delen van onderwijsaanboddata, waardoor studenten zich kunnen inschrijven voor vakken van een andere instelling. Ook roosterinformatie van het vak wordt gedeeld, wat van grote waarde is voor studenten die bijvoorbeeld een joint-degree volgen en aan 2 instellingen studeren.

  Download infographic

  Aansluiten

  Voordat je met SURFeduhub aan de slag kunt, moeten je de nodige voorbereidingen treffen. SURF maakt gebruik van de OOAPI-standaard om de onderwijsdata op een veilige manier beschikbaar te maken. Als instelling ben je zelf verantwoordelijk voor het ontsluiten van je onderwijsdata volgens de OOAPI-standaard. Vervolgens kun je je OOAPI-endpoint koppelen aan SURFeduhub. Je kunt dan in SURFeduhub aan data-afnemers toegang geven tot (delen van) je onderwijsdata.

  Wil je hier meer over weten, lees dan verder over het aansluitproces.

  Tarieven

  Werk je bij een hogeronderwijsinstelling die de basisvergoeding Infrastructuur van SURF betaalt, dan betaalt je instelling niets extra voor SURFeduhub.

  Voor mbo-instellingen, umc’s, onderzoeksinstellingen en andere sectoren geldt een additioneel tarief. Dit betekent dat een instelling een bijlage op de gebruikersovereenkomst moet ondertekenen en dat gebruik van de dienst additioneel gefactureerd wordt. Het tarief is op aanvraag.

  Interesse in SURFeduhub?

  Heeft jouw instelling interesse om aan te sluiten op het SURFeduhub-platform? Neem dan contact op met het SURFeduhub-team via surfeduhub@surf.nl.