Future Computing & Networking binnen het Lab

We richten ons op het begrijpen en beoordelen van nieuwe computerparadigma's en -ideeën om wetenschappelijk onderzoek te versnellen, samen met de SURF-gemeenschap.

Future Computing

Quantum Computing (innovatieproject door SURF Lab)

SURF wil inzicht krijgen in de toepasbaarheid van quantum computing voor wetenschappelijke toepassingen, zodat we Nederlandse wetenschappers kunnen helpen zich voor te bereiden om in de toekomst goed gebruik te kunnen maken van quantum computers.

Ander rekenparadigma

Quantum computing is een totaal ander rekenparadigma en kan uitblinken in veel problemen waar klassieke computers tegen hun grenzen aanlopen. Dit soort problemen, bijvoorbeeld combinatorische problemen en optimalisaties, komt voor in veel wetenschappelijke gebieden - van machine learning tot chemie tot atmosferische simulaties - waardoor het relevant is voor veel van onze gebruikers. Het kan conventionele benaderingen mogelijk versnellen door het hele probleem opnieuw te bekijken vanuit het oogpunt van quantum computing of door bepaalde taken van de workflows over te hevelen naar de quantum computer.

Expertise is noodzakelijk

Momenteel is kwantumcomputing een gebied waar veel deskundigheid vereist is en is het absoluut niet eenvoudig om van dit type aanpak gebruik te maken. Als gebruiker van een gebied waar quantum computing kan worden toegepast, is het niet eenvoudig te doorgronden wanneer het nuttig is van deze technologie gebruik te maken of hoe de klassieke toepassingen of workflows in quantum toepassingen kunnen worden omgezet.

Voorsprong op quantum technologie

We willen de Nederlandse wetenschappelijke gemeenschap ondersteunen om vroegtijdig en concurrerend voordeel te halen uit quantum technologie. We willen inzicht krijgen in de toepasbaarheid van quantum computing voor wetenschappelijke toepassingen en in wat de benodigde expertise en tools zijn om een reguliere toepassing of workflow om te zetten in een quantum toepassing of workflow. Zo kunnen we onze gebruikers helpen ervaring op te doen en voorbereid te zijn op quantum computers.

Onze belangrijkste activiteiten

We zetten ons in voor:

  1. Het ondersteunen van de toegang tot een ontwikkel- en executieomgeving;
  2. Het ondersteunen en onderzoeken van toepassingen op gebieden die relevant zijn voor onze leden;
  3. Het ondersteunen van de ontwikkeling van quantum gereedschappen (bijv. simulatoren);
  4. Het ondersteunen van onderwijs door het aanbieden van stages, master- en/of bachelorprojecten op het gebied van quantum computing;
  5. Het ondersteunen en aanmoedigen van kennisverspreiding via publicaties, workshops, colloquia, etc.

Huidige samenwerking

Het quantum computing team van SURF werkt vooral samen met vele leden zoals de VU, UvA, HvA, CWI, TUDelft, UL, WUR, TU/E en andere partijen zoals TNO en IBM. Ook zijn we actief betrokken bij vele Europese quantum computing initiatieven en projecten.