Beveiligingscommunity’s: werk samen aan beveiliging en privacy

Werk mee aan effectievere beveiliging en privacy in onderwijs en onderzoek.

Kom op 12 maart naar de Challenge day

SCIPR: samenwerken aan betere informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiligers en privacy specialisten in het onderwijs werken samen in SCIPR (SURF Community voor Informatiebeveiliging en PRivacy). We stellen daar zo nodig met elkaar onder andere beleid en handreikingen op om de informatiebeveiliging en privacy van jouw instelling te verbeteren.

Informatiebeveiliging professionaliseren

In de SCIPR-community werken we samen aan het verbeteren van het volwassenheidsniveau op het gebied van informatiebeveiliging en privacy binnen de sector. Wij zijn een community of practice en helpen je door:

  • gemeenschappelijk kennis te delen en verbeteren o.a. door het organiseren van bijeenkomsten
  • mee te werken aan het ontwikkelen van beleid, procedures en korte handleidingen over informatiebeveiliging en privacy welke via het SEC en PEC portaal beschikbaar worden gesteld 
  • mee te werken aan de ontwikkeling van SURFaudit en het Privacy toetsingskader. Dit zijn meetinstrumenten voor het bepalen van de volwassenheid van een organisatie op respectievelijk informatiebeveiliging en privacy gebied.

Handreikingen en starterkits

We hebben verschillende best practices vastgelegd in modellen, handreikingen en starterkits.

Lid worden

Wil je lid worden van SCIPR? Stuur dan een mail naar lidmaatschap@scipr.nl.

Contactpersonen