Security Expertise Centrum: samen sterk tegen cyberdreigingen

Het Security Expertise Centrum helpt instellingen weerbaar te maken en te houden tegen cybersecuritydreigingen en -aanvallen. In dit samenwerkingsverband van instellingen, SURF en externe partners bundelen, ontwikkelen en ontsluiten we kennis en expertise op het gebied van security op één platform. Het centrum is nog in ontwikkeling.

 

foto van schermafbeelding met daarop code

Doel: cyberweerbaarheid van sector onderwijs en onderzoek vergroten

In het Security Expertise Centrum werken SURF, instellingen en externe partners samen aan beleidsmatige, technische en meer uitvoerende maatregelen. Het doel van Security Expertise Centrum is om instellingen weerbaar te maken en te houden tegen cybersecuritydreigingen en -aanvallen door kennis te bundelen en beschikbaar te stellen op één platform voor alle instellingen. Dat biedt schaalvoordelen en faciliteert uitwisseling van kennis tussen de instellingen. Zo verhogen we samen de cyberweerbaarheid van de hele sector onderwijs en onderzoek.

In ontwikkeling

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het oprichten van het Security Expertise Centrum in volle gang. Zo voeren we gesprekken met de CISO's, de Coordinerend SURF Contactpersonen en de SCIRT- en SCIPR-community's om scherp te krijgen wat het Security Expertise Centrum moet zijn. Ook halen we behoeftes en wensen op aan thema's en onderwerpen die in het centrum aan de orde moeten komen.

Thema's

In het Security Expertise Centrum komen ieder geval de volgende thema's aan de orde:

Organisatie en beleid van cybersecurity

Het doel is instellingen te helpen om in control te komen en risicogebaseerd te gaan werken. En ook door sectorbreed afspraken te maken over onder andere frameworks en normenkaders, zodat alle instellingen een basisniveau hebben en zo goed mogelijk kunnen samenwerken.

Technische en uitvoerende maatregelen om weerbaarheid te vergroten

Het is belangrijk dit gezamenlijk aan te pakken, bijvoorbeeld met een referentiearchitectuur, sectorbreed crisisplan en afspraken over basismaatregelen. Zo kunnen instellingen elkaar optimaal helpen en kennis uitwisselen. Daarnaast willen instellingen kunnen handelen op risico’s en het effect zien van risicobeperkende maatregelen.

Wil jij ook meedenken? Dat kan!

Stuur een mail naar Ed de Vries: ed.devries@surf.nl.