Smart Campus

In de pilot Smart Campus onderzoeken we hoe we gebouwen op basis van data verzameld via sensoren, automatisch voor onderwijs en onderzoek de gewenste situatie kunnen laten creëren. 

 

Internet of things

Een kleine stad waar onderwijs en onderzoek floreren

De smart campus is een campus die zelf leert hoe hij zijn “bewoners”, onderzoekend en onderwijzend Nederland, het beste kan ondersteunen. En dat is nodig, want de behoefte aan gepersonaliseerd onderwijs en gedeelde laboratoria is groeiende. En dat vraagt ook van de campus om een innovatieslag.  Het gaat daarbij om vragen zoals “waar is nu een rustige, warme, zuurstofrijke studieplek”, “wat is voor deze student de beste situatie en omgeving om tentamens in af te leggen”, “hoeveel vierkante meters hebben we extra nodig op de campus” en “wanneer en waar kan dit onderzoek het beste worden uitgevoerd”.

Een smart campus wordt ingericht met name met behulp van sensoren, dataopslag, data-analyse, artificiële intelligentie (en uiteraard ook natuurlijke intelligentie). SURF is samen met instellingen aan de slag om de meerwaarde van het smart campus concept verder te onderzoeken en uitwerken. 

Pilot Smart Campus: naar een intelligentere, flexibelere en duurzamere campus

Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd, startte SURF een pilot op het Zerniketerrein van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Met smart tools zoeken we samen naar slimme oplossingen om de campus nog intelligenter, flexibeler en duurzamer te maken. Dit doen we door draadloze sensoren te plaatsen op verschillende plekken op de campus. De sensoren meten onder andere de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, C02 en beweging in een specifieke ruimte. 

Met data en slimme toepassingen de werk- en leefomgeving verbeteren

Met de verzamelde (geanonimiseerde) data kunnen we verschillende factoren aan elkaar koppelen en vervolgens met intelligente toepassingen de werk- en leefomgeving van studenten en medewerkers verbeteren. Ons uiteindelijke doel is om een intelligent gebouw te creëren dat zich automatisch aanpast aan de situatie. Bijvoorbeeld door de ventilatie en temperatuur automatisch af te stemmen aan waar de gebruikers van het pand zich bevinden. De smart campus is zo een intelligent gebouw dat bijdraagt aan beter onderwijs en onderzoek. 

Data borgen en toegankelijk houden

Daarnaast onderzoeken we welk platform geschikt is om de data te borgen en toegankelijk te houden. Security, privacy en dataretentie zijn hierbij de belangrijkste aandachtsgebieden. 

Smart campus in heel Nederland

Andere onderwijsinstellingen in Nederland ontplooien vergelijkbare initiatieven. Dit biedt een basis voor kennisopbouw met als doel om smart-campustoepassingen overal in Nederland te kunnen implementeren.