SURFaudit: inzicht in je informatiebeveiliging en privacy

Heeft je instelling de veiligheid en de continuïteit van haar bedrijfsgegevens en de privacy van studenten en medewerkers goed geregeld? Hoe staan ketenpartners ervoor? Met SURFaudit zie je wat je ten minste moet regelen qua beveiliging en privacy. Vergelijk auditresultaten en bepaal hoe jouw instelling ervoor staat.

Close-up man achter computer met allerlei documenten erbij

SURFaudit-benchmark: doe mee en krijg inzicht in je informatiebeveiliging

Hoe goed heeft jouw instelling informatiebeveiliging geregeld? De SURFaudit-benchmark is een goede manier om daar inzicht in te krijgen. Je krijgt inzicht in je eigen informatiebeveiliging en draagt bij aan het beeld van de hele sector.

Waarom is het belangrijk om mee te doen aan de benchmark?

Er zijn veel redenen om mee te doen aan onze audit-benchmark. Hieronder noemen we de 2 belangrijkste:

  1. Je krijgt inzicht in je eigen informatiebeveiliging. Hoe goed heeft jouw instelling informatiebeveiliging onder controle? En hoe sta je ervoor in vergelijking met andere instellingen (en ten opzichte van de baseline)?
  2. Je draag bij aan het beeld van de hele sector op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. We krijgen daarmee inzicht in de trends en de sterke en zwakke punten. Met deze informatie starten we nieuwe initiatieven en projecten op die hierop inspelen.

Hoe werkt de benchmark?

Iedere deelnemende instelling vult de SURFaudit-self-assessment in. In de self-assessment bepaal je op welk volwassenheidsniveau iedere maatregel wordt toegepast. Dit doe je aan de hand van het Toetsingskader Informatiebeveiliging Hoger Onderwijs. De volwassenheidsniveaus zijn geclusterd in 6 clusters:

  • beleid en organisatie
  • personeel, studenten en gasten
  • ruimten en apparatuur
  • toegangsbeveiliging en integriteit
  • controle en logging

Zo zien we welke clusters in de hele sector extra aandacht nodig hebben en welke onder controle zijn.

Resultaten van de benchmark

We verwerken alle ingevoerde resultaten in een rapport dat een sectorbrede analyse van de resultaten geeft. Alle ingevoerde gegevens behandelen wij zorgvuldig. Jouw gegevens delen we alleen met je eigen instelling Je krijgt van ons inzicht in je eigen resultaten en het beeld van de hele sector. 

Rapport SURFaudit benchmark 2019 (pdf).

Informatie en aanmelden

Heb je specifieke vragen over onze audit? Neem dan contact op met Bart Bosma via bart.bosma@surfnet.nl