SURFconext: overal veilige toegang met 1 set credentials

Laat je gebruikers met 1 gebruikersnaam en wachtwoord inloggen bij alle clouddiensten die je instelling gebruikt. Zowel voor diensten die iedereen gebruikt als voor diensten voor kleine specialistische teams. Veilig, gemakkelijk en privacyvriendelijk.

studente kijkt op haar laptop

SURFconext in de praktijk: inspirerende voorbeelden

Instellingen voeren met SURFconext al succesvolle projecten uit, zoals single sign-on (eenmalig) inloggen op clouddiensten, onderwijsportals ontwikkelen en internationaal samenwerken.

Verschillende praktijkvoorbeelden

SURFconext kun je inzetten voor veel verschillende doeleinden. Laat je inspireren en lees meer over hoe verschillende instellingen SURFconext gebruiken:

VU en VUmc: onderdelen combineren maakt gastgebruik mogelijk

De VU en Amsterdam UMC, Locatie VUmc, combineerden slim verschillende onderdelen van SURFconext om gastgebruik veilig en goed te regelen. Stagebegeleiders zonder SURFconext-account hebben bijvoorbeeld toch toegang tot online bronnen van de universiteitsbibliotheek. Hoe ze dit regelden, lees je in de best practice 'SURFconext maakt gastgebruik mogelijk voor VU en VUmc'.

Aventus: kosten besparen met SURFconext Autorisatieregels

Met SURFconext Autorisatieregels bepalen instellingen zelf wie toegang krijgt tot een dienst. Hendri Boer is beheerder infrastructuur en vertelt hoe Aventus deze dienst gebruikt.

Hanzehogeschool: regelt toegang tot faciliteiten sportopleiding met SURFconext Autorisatieregels

Voor Hanze is het een eerste kennismaking met SURFconext Autorisatieregels waarmee ze de toegang tot de faciliteiten van de sportopleiding fijnmazig kunnen reguleren. Ook willen ze deze functionaliteit in de toekomst vaker gaan toepassen. 

Deltion College: eerste mbo-instelling met toegang tot Natschool via SURFconext

Mbo-instellingen willen een koppeling met SURFconext om inloggen op de elektronische leeromgeving Natschool makkelijker te maken. Mbo-organisatie saMBO-ICT bundelde de vraag en werkte samen met SURF om dit te realiseren. Het Deltion College kreeg als eerste mbo-instelling via SURFconext toegang tot Natschool.

Universiteit Maastricht: met SURFconext Autorisatieregels grip houden op toegang tot diensten

De Universiteit Maastricht gebruikt SURFconext Autorisatieregels om fijnmazig de toegang tot een aantal online diensten te organiseren. Waarom ze hiervoor autorisatieregels inzetten en hoe ze dat regelen, lees je in hun best practice.

Rechtenonline ontsluit applicaties via SURFconext

Stichting RechtenOnline biedt een ruim aanbod aan onderwijsapplicaties voor rechtenfaculteiten en juridische hogescholen. Oorspronkelijk had elke applicatie een afzonderlijke inlogmethode. Onhandig voor gebruikers en onderwijsinstellingen. SURFconext bood uitkomst

Zuyd Hogeschool: gebruiksvriendelijk intranet met Open Onderwijs API en single sign-on

Bij de ontwikkeling van een nieuw intranet koos Zuyd Hogeschool voor een fundamenteel andere aanpak. Met de Open Onderwijs API als uitgangspunt voor de onderliggende bronsystemen en een vereenvoudigde inlog met single sign-on van SURFconext is het intranet gebruiksvriendelijk én toekomstbestendig. 

Universiteit Utrecht: onderzoeksdiensten sneller openstellen

Veel onderzoekers hebben er last van: het duurt lang voordat instellingen onderzoeksdiensten via SURFconext voor hen openstellen. De Universiteit Utrecht lost dit probleem op door voor zulke diensten de controleverantwoordelijkheden te verdelen. Ook voeren ze een versimpeld proces uit met alleen enkele basischecks.  

Innovatief idee? Neem contact op!

Samen met cloudaanbieders en instellingen werken we aan innovatieve oplossingen om online samenwerken nog makkelijker te maken. Heb jij ook een vernieuwend idee? Neem contact op!