SURFeduhub: veilig uitwisselen van onderwijsdata

SURFeduhub is het platform om onderwijsdata tussen Nederlandse onderwijsinstellingen te delen. Veilig en via open standaarden. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld gemakkelijk onderwijsaanbod van hun eigen instelling én andere instellingen, rooster- of studievoortgangsinformatie inzien.

Leerlingen achter inlogwand met schermen
Vier studenten kijkend naar een mobiele telefoon

Platform voor delen van onderwijsdata

Met SURFeduhub wissel je onderwijsdata uit om studentmobiliteit en flexibilisering van het onderwijs te vergemakkelijken. Lees wat SURFeduhub voor je instelling kan betekenen.

Meer weten?

Studenten in overleg

Koppeling met RIO

SURFeduhub wordt voor het hoger onderwijs de standaard voor het vullen van het Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) van DUO.

Ontdek hoe je instelling zich moet voorbereiden.

Meer weten over RIO

Waarom SURFeduhub?

Diverse onderwijsdata beschikbaar voor studenten

Als instellingen hun onderwijsaanbod of roosterinformatie delen, kan een nationale onderwijscatalogus ontstaan of kunnen studenten de roosters van diverse instellingen bekijken. 

Flexibiliteit en studentmobiliteit

Het Nederlandse onderwijs wordt flexibeler en je bevordert de mobiliteit van studenten en werkenden.

SURFeduhub infrastructuur

Aansluiten

Wil jouw instelling gebruik maken van SURFeduhub? Begin dan met de nodige voorbereidingen.

Het aansluitproces

Inspirerend voorbeeld: pilot Studentmobiliteit

Bij de pilot Studentmobiliteit wordt SURFeduhub al ingezet. De UU, TU/e en WUR experimenteren met het uitwisselen van onderwijsaanbod-data. Zo kunnen studenten makkelijk  zoeken in en zich inschrijven voor het studieaanbod van deze 3 universiteiten. Dit bevordert de studentmobiliteit over opleidings- en instellingsgrenzen heen.

Lees het blog over de pilot Studentmobiliteit

Tibert van Dijk

Stel mij je vragen over SURFeduhub.
Telefoonnummer
+31 88 787 30 00
Tibert van Dijk