SURFinternet: een snelle, betrouwbare internetverbinding

SURFinternet biedt het Nederlandse onderwijs en onderzoek een snellere, betrouwbare internetverbinding, van 1 tot 100 Gigabit per seconde. Met SURFinternet zijn alle gebruikers van de onderwijs- en onderzoekscommunity's met elkaar verbonden, en kunnen zij nationaal en internationaal samenwerken.

onderzoekers zoeken in data gegevens uit

Derden aansluiten op SURFnet

Wanneer je bent aangesloten op SURFnet, kun je onder bepaalde voorwaarden derde partijen aanmelden voor het gebruik van de SURFinternet-dienstverbinding (netwerkverbinding). Derden hebben geen gebruiksovereenkomst met SURF. Hierdoor kunnen ze alleen gebruikmaken van een netwerkverbinding, en niet van de aanvullende SURF-diensten. 

Wie komt in aanmerking als derde partij?

Als je bent aangesloten op SURFnet, kun je een derde partij aanmelden voor het gebruik van SURFinternet-dienstverlening. De derde partij moet hierbij aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De derde is een rechtspersoon.
  • Het netwerk van de derde wordt beheerd door de op SURFnet aangesloten instelling.
  • De personeelsomvang van de derde is kleiner dan 100 fulltime werknemers.
  • De derde behoort tot de SURF-doelgroep of de derde is een: 
    • samenwerkingspartner in onderzoek en ontwikkeling van de op SURFnet aangesloten instelling, of
    • samenwerkingspartner in bedrijfsvoering van de op SURFnet aangesloten instelling.

Lees  de exacte voorwaarden in de Regeling derdenverkeer SURFnet (pdf)

Alleen netwerkaansluiting, geen aanvullende diensten

Een derde partij die aangesloten wordt op SURFnet, krijgt geen gebruiksovereenkomst. Dit houdt in dat de derde partij alleen de netwerkaansluiting van SURFinternet krijgt. Deze partij heeft dus geen beschikking over aanvullende diensten zoals SURFconext of SURFdomeinen.

Als de derde partij tot de SURFnet-doelgroep behoort en wel wil beschikken over aanvullende dienstverlening van SURFnet, dan kan deze partij ook direct op SURFnet aansluiten.

Derde partij aanmelden

Ben je aangesloten op SURFnet en wil je een derde partij gebruik laten maken van SURFinternet? Mail dan naar SURFnet Klantsupport, via klantsupport@surfnet.nl. Hoe de aanmelding precies in zijn werk gaat, lees je in de aanmeldprocedure voor derdenverkeer (pdf).

Tarieven 2019

Hieronder staan de tarieven we aan je instelling in rekening brengen voor elke derde. Jij kunt deze kosten doorberekenen aan de derden.

Omvang Derde valt onder SURF-net-doelgroep Derde valt niet onder SURF-net-doelgroep
0 - 25 fte Geen kosten Geen kosten
26 - 50 fte 260 euro per maand 517 euro per maand
51 - 100 fte 517 euro per maand 776 euro per maand

Deze tarieven zijn exclusief btw.