Technologische trends voor het onderwijs

Het 'Trendrapport 2016: hoe technologische trends onderwijs op maat mogelijk maken' beschrijft 13 technologische trends die van invloed kunnen zijn op de inhoud en vormgeving van het onderwijs. Het is in samenwerking met 44 Nederlandse experts op het gebied van onderwijs en ict tot stand gekomen.

Leerling met VR bril

Hoe de trends bijdragen aan onderwijs op maat

In het Trendrapport 2016 zijn in totaal 13 technologische trends afzonderlijk van elkaar in kaart gebracht. Per trend beschrijven 44 Nederlandse experts per trend een toekomstscenario, voorbeelden, hoe de trend kan bijdragen aan onderwijs op maat en de kansen en uitdagingen voor het Nederlandse hoger onderwijs.

13 technologische trends

In het trendrapport worden 13 technologische trends voor het onderwijs beschreven, namelijk:

 1. Virtual reality
 2. Serious gaming
 3. Gamification
 4. Internet of things
 5. Het virtuele klaslokaal
 6. De student eigenaar van zijn online identiteit
 7. Digitale badges en microcredentialing
 8. Van open content via open pedagogy naar open onderwijs
 9. Persoonlijke leeromgeving voor instellingsoverstijgend studeren
 10. Adaptieve leeromgeving voor wendbaar onderwijs
 11. Learning analytics
 12. Digitaal toetsen en learning analytics
 13. Kunstmatige intelligentie

3 rode draden van onderwijsvernieuwing

De technologische trends vormen bij elkaar een beeld van onderwijsvernieuwing waarin drie rode draden naar voren komen:

 • Didactische verrijking. Dit zijn technologieën die het onderwijs interessanter, beter en motiverender maken
 • Het organiseren van flexibiliteit: onderwijs waarbij grenzen vervagen, tussen onderwijsvormen, tussen opleidingen en instellingen
 • Technologieën die zorgen voor meer adaptief onderwijs dat zich aanpast aan de lerende

Zo ontstaat uit de opstelsom van trends een doorkijk naar onderwijs zoals het in de toekomst zou kunnen zijn.
De trends staan gevisualiseerd in onderstaande afbeelding, waarbij je kunt zien onder welke rode draden ze vallen.

Drie rode draden van onderwijsvernieuwing

Technologie beïnvloedt het onderwijs, maar het onderwijs beïnvloedt ook de technologie. Wij zitten met alle aangesloten instellingen midden in dit speelveld. Daarom is onze gezamenlijke inzet nodig om een onderwijstoekomst te realiseren die het beste van technologie en onderwijs combineert.