Digitale leermaterialen
Door samen in actie te komen kunnen we het delen en hergebruik van digitale leermaterialen stimuleren en het onderwijs futureproof maken. Samen zorgen we ervoor dat studenten en docenten altijd en overal over kwalitatief goede leermaterialen beschikken en dat zij het onderwijsmateriaal eenvoudig op 1 plek kunnen vinden. Doe jij ook mee?
Student met VR Bril

Hoe kun je ondanks het grootschalige onderwijs toch gepersonaliseerde feedback geven?

Kirsten Veelo

Kirsten Veelo

Telefoonnummer

Digitale leermaterialen

In 2032 beschikken studenten en docenten altijd en overal over een optimale mix van leermaterialen – bestaande uit open, semi-open en commercieel materiaal. Nieuw ontwikkeld online, face-to-face of blended onderwijsmateriaal wordt gedeeld en is op 1 plek eenvoudig te vinden. Hoe wil SURF dit doel samen met Npuls en instellingen realiseren?

Voor welke uitdagingen staan instellingen?

Instellingen willen docenten en studenten stimuleren om op één plek een optimale mix van digitale leermaterialen samen te stellen en te gebruiken. Digitale open leermaterialen die vrij toegankelijk zijn voor iedereen óf semi-open zodat alleen communityleden het materiaal kunnen inzien, bewerken en hergebruiken óf commercieel materiaal. Niet alleen voor docenten, maar ook andere betrokkenen, zoals informatiespecialisten en medewerkers van bibliotheken betekent het delen en hergebruik van leermaterialen een nieuwe manier van werken.

Uitdagingen zijn:

Wat doet SURF aan het beschikbaar stellen van diverser leermateriaal?

SURF maakt het mogelijk om digitaal leermateriaal op één plek eenvoudig te vinden en te doorzoeken, of dat nu afkomstig is van uitgeverijen, docenten of studenten. Innovatieve technologieën, zoals artificial intelligence, dragen hieraan bij; dat geldt ook voor het ontwikkelen en toepassen van standaarden. We experimenteren samen met EdTech leveranciers en startups, uitgeverijen en instellingen om hier stappen in te zetten. We zorgen ervoor dat security en privacy, architectuur en standaardisatie geborgd zijn, evenals licentie- en contractmodellen. Begin 2021 is de dienst edusources, het platform voor digitale leermaterialen, gelanceerd.

Innovatie op digitale (open) leermaterialen

SURF werkt samen met de transformatiehub Digitale leermaterialen van Npuls en de Werkgroep Bibliotheken Open & Online Onderwijs aan de technische doorontwikkeling van edusources om docenten makkelijker te laten samenwerken in het delen en (her)gebruiken van digitale leermaterialen. We willen hen daarin lokaal faciliteren én vanuit een landelijk community waar kennis en ervaringen worden gedeeld. Hergebruik is daarbij een belangrijk punt van aandacht.

Stimuleringsregeling - pijler Open leermaterialen

Binnen de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs stimuleren we docenten om het leermateriaal dat zij ontwikkelen onder een open licentie te publiceren, en daarin samen te werken met vakgenoten van andere instellingen. Co-creëren en voortborduren op elkaars werk leidt tot kwaliteitsverbetering en schaalvoordelen voor het hoger onderwijs, waardoor studenten kunnen beschikken over betaalbaar digitaal studiemateriaal van hoge kwaliteit.

Bekijk de projecten van deelnemende vakcommunity's

Sluit je aan bij een van de community's

Deel je kennis en leer andere experts kennen die werken aan digitale leermaterialen.

Werkgroep Bibliotheken Open en online onderwijs

Community edusources

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de updates over digitale leermaterialen en je ontvangt maximaal 4 keer per jaar een e-mail met daarin de laatste ontwikkelingen.

Meld je aan