Open educational resources en auteursrechten

Wereldwijd stellen hogescholen en universiteiten steeds vaker onderwijsmateriaal open beschikbaar en investeren overheden fors in open educational resources (OER). OER zijn open leermaterialen die online vrij beschikbaar zijn voor (her)gebruik.

Open licentie

Bij het ontwikkelen en (her)gebruiken van open leermaterialen spelen juridische vraagstukken een belangrijke rol. Om leermaterialen te kunnen delen met de rest van de wereld voor (her)gebruik moeten ze 'open' worden gemaakt door ze onder een open licentie te publiceren.

Presentaties en publicaties OER en auteursrechten

Vanuit het innovatieprogramma OER agendeert SURF juridische vraagstukken en oplossingen rondom OER, in nauwe samenwerking met de special interest groups OER en Digitale Rechten. Hieronder enkele verwijzingen naar presentaties en publicaties over OER en auteursrechten. De items met een * zijn geschikt voor belangstellenden die op zoek zijn naar een introductie op een onderwerp, gerelateerd aan OER en auteursrechten.

Presentaties en video's over OER en auteursrechten

Publicaties over OER en auteursrechten

Interessante links over OER en auteursrechten

Meer weten over open educational resources?

Innovatieprogramma OER van SURF: www.surf.nl/oer.
SIG OER op SURFspace (www.surfspace.nl/oer) of LinkedIn.

Laatste wijziging op 11 apr 2014

Meer informatie