Online & blended onderwijs
De kwaliteit van het onderwijs krijgt een flinke impuls als de mogelijkheden van online onderwijs worden gecombineerd met het face-to-face onderwijs op de campus. Daarom wordt er volop geëxperimenteerd met nieuwe online onderwijsvormen en technieken om het onderwijs voor studenten te verbeteren.
Studenten aan een tafel achter hun laptops

Het fijne van de online omgeving is dat ook studenten van andere instellingen meekijken en feedback geven. Dit maakt de feedback eerlijker en waardevoller.

Sjieuwke Dankert

Sjieuwke Dankert

Telefoonnummer

Online en blended onderwijs

Blended learning is een mengvorm van face-to-face en ict-gebaseerde onderwijsactiviteiten, leermaterialen en tools. Beide soorten leeractiviteiten maken een substantieel onderdeel uit van het onderwijs; idealiter versterken ze elkaar.

Het doel van blended onderwijs is onderwijs te (her)ontwikkelen dat gebruik maakt van ict om effectief, efficiënt en flexibel leren mogelijk te maken, met een stijging van het leerrendement en de student/docenttevredenheid tot gevolg.

In het kader van het European Maturity Model for Blended Education (EMBED) hanteren Dijkstra en Goeman (2021) de volgende definities van blended:

  • Blended Learning verwijst naar leren als een gevolg van een bewust gekozen en geïntegreerde combinatie van online en face-to-face leeractiviteiten.
  • Blended Teaching verwijst naar het ontwerpen en faciliteren van blended learning activiteiten.
  • Blended Education (Blended onderwijs) is de formele context waarin Blended Teaching en Blended Learning plaatsvindt, bepaald door het beleid en de omstandigheden van de onderwijsinstelling en de ondersteuning van Blended Learning en Blended Teaching.

Geleerde lessen voor een ideale blend

Sinds de coronacrisis is er veel onderzoek gedaan naar de ervaringen van online en blended onderwijs. Uit het rapport De Toekomst van Blended Onderwijs is Gestart, een onderzoek onder 1500 studenten en medewerkers van hoger onderwijsinstellingen, blijkt hoe lastig het is om online onderwijs te organiseren. Er zijn zorgen over de kwaliteit van het (practicum)onderwijs, de werkdruk onder docenten en het welzijn van studenten. Tegelijkertijd zijn er ook veel positieve kanten aan online onderwijs zoals tijd- en plaatsonafhankelijk leren, innovatieve werkvormen en online kanalen voor individuele begeleiding van studenten. Conclusie van het onderzoek is dat zowel studenten als docenten voorkeur hebben voor een mix van online en fysiek onderwijs.

In het rapport doen de onderzoekers een aantal suggesties om te komen tot een ideale blend.

  • Terug naar de tekentafel. Een visie op instellingsniveau is belangrijk, maar ga vooral uit van wat docenten in de praktijk ervaren.
  • Betrek studenten bij het ontwerp. Natuurlijk is 100% maatwerk voor alle studenten niet haalbaar. Maar neem studenten mee in de regie op hun onderwijsmix, vraag hen om een vak mee op te zetten.
  • Investeer in online onderwijskwaliteit. Dat betekent investeren in professionele ontwikkeling van docenten, en werk maken van online didactische vaardigheden.
  • Maak in het ontwerp ruimte voor online binding. De docent is hierin belangrijk, maar zorg ook als instelling voor community building en werk aan online verbondenheid.
  • Gebruik de campus als plek voor co-creatie. Maak van de campus meer een ontmoetingsplek dan een werkplek of een instructieplek.

Samenwerking

We zoeken ook de samenwerking met verschillende activiteiten in het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ict binnen zones en werkgroepen:

Onderwijskennis

Op onderwijskennis.nl, een pagina van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) vind je kennis uit wetenschappelijk onderzoek.

Bekijk de inzichten over blended learning