Online & blended onderwijs
De kwaliteit van het onderwijs krijgt een flinke impuls als de mogelijkheden van online onderwijs worden gecombineerd met het face-to-face onderwijs op de campus. Daarom wordt er volop ge├źxperimenteerd met nieuwe online onderwijsvormen en technieken om het onderwijs voor studenten te verbeteren.
Studenten aan een tafel achter hun laptops

Het fijne van de online omgeving is dat ook studenten van andere instellingen meekijken en feedback geven. Dit maakt de feedback eerlijker en waardevoller.

Sjieuwke Dankert

Sjieuwke Dankert

Telefoonnummer

Organiseren van blended onderwijs

Op deze pagina vind je verschillende initiatieven voor het organiseren van blended onderwijs, maar ook methodieken, tools en inspiratie.

Hoe organiseer je onderwijsinnovatie met ict?

Bij een aantal hogeronderwijsinstellingen is onderzocht hoe zij docenten in staat stellen hun onderwijs te vernieuwen.

Lees hoe ze dat deden

Referentiemodel EMBED

Het ontwikkelen en organiseren van blended onderwijs betekent anders werken. In Europees verband is de afgelopen jaren, onder andere door KU Leuven en TU Delft, gewerkt aan een referentiemodel: EMBED. Het EMBED-model kijkt zowel naar het vak, programma als instellingsniveau. Het bevat criteria en instrumenten om de mate van volwassenheid van blended onderwijs en innovatie te beoordelen. Ook geeft het handvatten voor een veranderaanpak.

Bewegingssensor

Bij het organiseren van blended onderwijs komt het herontwerpen van onderwijs om de hoek kijken.  Om er achter te komen of jouw organisatie klaar is om deze onderwijsinnovatie te faciliteren kun je gebruik maken de integrale ict-bewegingsensor. De zone Docentprofessionalisering van het Versnellingsplan ontwikkelde deze Integrale ICT-bewegingssensor. Dit instrument helpt om binnen instellingen het gesprek aan te gaan over hoe het ervoor staat met de onderwijsinnovatie met ict en welke stappen nog nodig zijn om het onderwijs succesvol te innoveren.

Proeftuin en toolkit blended leren

Binnen het Versnellingsplan is de proeftuin Blended onderwijs (vorm)geven ontwikkelt, een professionaliseringsaanpak voor docenten. Proeftuinen kunnen worden gezien als kant-en-klare professionaliseringpakketten die binnen (of tussen) instellingen kunnen worden ge├»mplementeerd. Na afloop van deze proeftuin is de docent in staat om:

  1. ontwerpcriteria en randvoorwaarden voor blended onderwijs op te stellen op basis van een analyse van de onderwijscontext.
  2. tot een beredeneerd blended onderwijsontwerp te komen en bijbehorende materialen, activiteiten en werkvormen te ontwikkelen.
  3. het blended onderwijsontwerp uit te voeren en (tussentijds) te evalueren.

Binnenkort komt er een toolkit beschikbaar rondom het ontwerp en de implementatie van blended leren, hou hiervoor de website van het versnellingsplan in de gaten.

Keuzehulp, tools en methodieken

Onderwijsvernieuwers die docenten willen helpen met het tot stand brengen van blended onderwijs kunnen inspiratie en keuzehulp vinden om dit te organiseren. Zoek je meer  praktische handvatten in de vorm van tools en methodieken voor blended onderwijs? Of wil je welke applicaties instellingen in 2020 het meest gebruikten? Bekijk het overzicht met applicaties.

Digitale leeromgeving

Om blended onderwijs vorm te geven is het noodzakelijk dat studenten en docenten kunnen beschikken over verschillende digitale tools. De leeromgeving van de instelling moet dus ingericht zijn op het goed kunnen faciliteren van blended onderwijs. SURF helpt instellingen met de regie op de digitale leeromgeving. Een digitale leeromgeving biedt studenten en docenten snel en gemakkelijk toegang tot informatie en materialen. SURF onderzoekt samen met instellingen en leveranciers hoe een modulair opgebouwde leeromgeving er in praktijk uit kan zien en wat ervoor nodig is om dit te realiseren: zowel in de techniek als in de organisatie. Lees meer over dit onderwerp in de kennisdossiers Regie op de digitale leeromgeving

Learning spaces

Learning spaces kunnen ondersteunen bij blended onderwijs. De fysieke ruimtes bieden uitgebreide didactische mogelijkheden, stimuleren leerprocessen en zijn in sommige gevallen technologierijk. Maar hoe ontwikkel je learning spaces? Hoe zorg je ervoor dat ze optimaal benut worden? Lees meer over Learning spaces.