Blended onderwijs organiseren

Blended onderwijs combineert face-to-face met ICT-gebaseerde onderwijsvormen. Dit sluit beter aan op de behoefte van de student en het maakt activerend en tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk. Het heeft wel consequenties voor instellingen; het vraagt om visie, herontwerp van het onderwijs en goede ondersteuning van docenten.

Student presenteert onderzoek op scherm aan klas

Visie blended onderwijs

Als je als instelling online en blended onderwijs(elementen) wilt inzetten, dan heeft dit invloed op het businessmodel van de instelling, en op de rol van docenten en ondersteuners. Het vraagt dus om gericht beleid. Hoe zet je dat op?

Strategie, beleid en verandermanagement

In Europees verband is de afgelopen jaren, onder andere door KU Leuven en TUDelft, gewerkt aan een referentiemodel: EMBED. Het bevat criteria en instrumenten om de mate van volwassenheid van blended onderwijs en innovatie te beoordelen. Ook geeft het handvatten voor een veranderaanpak.

De zone Docentprofessionalisering van het Versnellingsplan werkte recent de bewegingssensor uit. Deze helpt om binnen instellingen het gesprek aan te gaan over welke stappen nog nodig zijn om het onderwijs succesvol te innoveren.

Lessons learned

SURF verzamelde de afgelopen jaren lessons learned en praktijkvoorbeelden:

  • In de thema-uitgave over Thema uitgave - Verbinding met beroepspraktijk komen de belangrijkste kansen die open en online/blended onderwijs biedt om de kennis en ervaringen van het werkveld te integreren in het campusonderwijs.
  • De thema-uitgave Kansen voor het campusonderwijs geeft inzicht in hoe studenten in het reguliere onderwijs kunnen profiteren van online onderwijs en wat dat betekent voor de rol van de docent. En ook wat er op instellingsniveau voor nodig is om het te organiseren.
  • De thema-uitgave Nieuwe doelgroepen bereiken maakt duidelijk hoe online onderwijs helpt om nieuwe doelgroepen te bereiken. En wat de belangrijkste redenen zijn om in nieuwe doelgroepen te investeren en wat daar voor nodig is.