OZON: oefen hoe je bij een cybercrisis reageert

OZON is de sectorbrede cybercrisisoefening voor onderwijs en onderzoek die elke 2 jaar plaatsvindt. Tijdens OZON oefen je hoe je moet reageren bij een cybercrisis en kom je erachter of je als instelling al goed bent voorbereid op een cybercrisis. 

Een vrouw houdteen tablet vast met daarop de tekst 'Warning cyber attack'

Whitepaper 'Cybercrisisoefening OZON'

De uitkomsten en aanbevelingen van de cybercrisisoefening OZON 2016 vind je in deze whitepaper. Hiermee kun je als (ict-)beleidsmaker of beveiligingsspecialist zelf een cybercrisisoefening organiseren. Belangrijkste aanbeveling: oefen vaak, want zo vergroot je bewustzijn, draagvlak en weerbaarheid op het vlak van cybersecurity.

Cybercrisisoefening voor onderwijs en onderzoek

De whitepaper ‘Cybercrisisoefening OZON’ beschrijft wat de beste manier is om een cybercrisisoefening op te zetten binnen onderwijs en onderzoek. Ook behandelen we hierin het belang van oefenen voor de organisatie. We leggen uit hoe de cybercrisisoefening is georganiseerd en wat de uitkomsten en aanbevelingen zijn. Deze whitepaper is bedoeld voor (ict-)beleidsmakers en beveiligingsspecialisten binnen onderwijs en onderzoek die zelf een cybercrisisoefening willen opzetten.

Evaluatie: bewustzijn kan nog groter

Cybercrisisoefening OZON heeft de dreiging van een cyberaanval voelbaar gemaakt en de aandacht voor cyberrisico’s op de kaart gezet. Uit de evaluatie blijkt dat men erg tevreden was over het toegenomen bewustzijn onder alle deelnemers. Binnen onze instellingen zijn vervolgacties uitgezet om cybersecurity meer op de kaart te zetten. Tegelijk concludeerden we dat het bewustzijn bij veel andere partijen die niet mee oefenden, vergroot moet worden.

Aanbevelingen: maak afspraken en oefen vaker

In de aanbevelingen kwam naar voren dat cybersecurity een integraal onderdeel moet zijn van het crisismanagement. Er moeten heldere afspraken gemaakt worden over proces, rollen en taken. Ook leggen we de nadruk op het delen van informatie tussen de instellingen en het gebruik maken van bestaande netwerken. En wordt verzocht om onderzoek te doen naar wie verantwoordelijk is voor de landelijke coördinatie bij een sectoroverstijgende cyberdreiging. Daarnaast adviseren we om vaker te oefenen. Hiermee vergroot je bewustzijn, draagvlak en weerbaarheid.

Whitepaper
Whitepaper cyber crisis exercise ozone: a gap bridging exercise
Handleiding en draaiboek OZON 2016
Handleiding en draaiboek opzetten cybercrisisoefeningen