1 jaar SURF Research Access Management: een stabiele basis voor onderzoekssamenwerkingen

Met SURF Research Access Management kunnen onderzoekssamenwerkingen sinds begin 2021 snel, makkelijk en veilig toegang regelen tot onderzoeksdiensten. We zijn nu een jaar verder: wat hebben we het afgelopen jaar bereikt en waar gaan we ons in 2022 op richten?

Twee onderzoekers in lap met laptop

Wat is SURF Research Access Management?

Met SURF Research Access Management beheert een onderzoekssamenwerking zelf snel en eenvoudig de toegang tot onderzoeksdiensten. Instellingen wijzen zelf mensen aan die samenwerkingen kunnen beheren. Zij kunnen vervolgens mensen van over de hele wereld uitnodigen om lid te worden van de samenwerking met hun instellingsaccount. Ook gebruikers van buiten het onderwijs en onderzoek zijn welkom: met eduID kan iedereen met een 'gastaccount' ook lid worden.

In deze infographic zie je hoe SURF Research Access Management werkt.

Na een jaar al 399 samenwerkingen aangemaakt

Toen we SURF Research Access Management ontwikkelden, hebben enkele enthousiaste instellingen meegetest. Daardoor stond het aantal samenwerkingen op de dag dat SURF Research Access Management 'live' ging al op 27. Aan het einde van 2021 waren dat er al 399, aangemaakt door in totaal 19 instellingen die de dienst al afnemen. Het aantal organisaties dat binnen SURF Research Access Management bekend is, ligt hoger; gebruikers van instellingen die de dienst zelf niet afnemen kunnen namelijk wel lid worden van samenwerkingen die door andere instellingen worden beheerd. Eind 2021 hadden ruim 1.200 unieke gebruikers van maar liefst 57 verschillende instellingen tenminste eenmaal ingelogd.

Aantal samenwerkingen, organisaties en gebruikers in SURF Research Access Management in 2021

SURF Research Access Management: aantal samenwerkingen, organisaties en gebruikers in 2021

46 diensten gekoppeld aan SURF Research Access Management

Samenwerkingen en hun gebruikers hebben natuurlijk alleen iets aan SURF Research Access Management als er ook diensten beschikbaar zijn. In 2021 is dit aantal gestaag gegroeid naar 46.

Grafiek met daarin het aantal diensten dat in 2021 is gekoppeld aan SURF Research Access Management

Aantal diensten gekoppeld aan SURF Research Access Management in 2021

SURF Research Access Management in 2022

Hoe meer onderzoekssamenwerkingen gebruikmaken van SURF Research Access Management, hoe groter de meerwaarde van de dienst. Voor aanbieders van onderzoeksdiensten is het dan aantrekkelijker om hun dienst via SURF Research Access Management aan te bieden. Dit werkt natuurlijk ook de andere kant op: hoe meer diensten via SURF Research Access Management beschikbaar zijn, hoe aantrekkelijker het wordt voor onderzoekssamenwerkingen.

Gebruik vergroten

Een belangrijk doel voor 2022 is dan ook om het gebruik van SURF Research Access Management te vergroten. We leggen contact met meer instellingen en onderzoeksondersteuners, om ze de waarde van SURF Research Access Management te laten zien. Daarnaast kunnen we instellingen, onderzoekers en ondersteuners helpen met het realiseren van een technische koppeling tussen bijvoorbeeld een bestaande dienst en SURF Research Access Management.

Uitbreiden features

We werken ook aan nieuwe features, zoals het verhogen van de veiligheid en betrouwbaarheid, het optimaliseren van de user interface en ondersteuning voor authenticatie en autorisatie op basis van tokens. Dat doen we natuurlijk niet alleen; samen met de instellingen, samenwerkingen en dienstaanbieders bekijken we welke functionaliteiten nog ontbreken en hoe we daar met SURF Research Access Management een oplossing voor kunnen bieden.

Maatwerk SURF Research Access Management in DCC-projecten

Onderzoekers kunnen bij Digital Competence Centres (DCC's) in hun eigen instelling terecht met ict- en datavraagstukken voor hun onderzoek. Op een aantal van die vragen is SURF Research Access Management het antwoord. SURF heeft enkele DCC’s ondersteund bij het implementeren van deze dienst. Zo hebben we de Universiteit Twente geholpen om hun eigen NextCloud-instantie te configureren, waardoor onderzoekers zelf binnenlandse en buitenlandse collega’s konden uitnodigen voor samenwerkingen. Verder heeft het UMC Groningen met onze hulp als eerste instelling een High Performance Compute (HPC) omgeving gekoppeld aan SURF Research Access Management. En samen met Maastricht University hebben we Ldot, een dienst voor logistiek beheer van klinisch onderzoek, aangesloten aan SURF Research Access Management.

Meer informatie