4 vragen over open badges en microcredentialing

Badges zijn digitale insignes die je kunt gebruiken om te laten zien dat je over bepaalde kennis en vaardigheden beschikt. SURF onderzoekt met 8 instellingen welke techniek en standaarden nodig zijn om badges te kunnen toekennen. 4 vragen aan projectleider Alexander Blanc van SURF en Lennart de Graaf van FontysHogeschool ict.

studenten in Zwolle zitten op de grond met laptop

Wat betekenen badges voor flexibel onderwijs?

Blanc: “Van oudsher geven hogeronderwijsinstellingen alleen bachelor- en masterdiploma’s uit. Er is echter steeds meer vraag naar microcredentialing, het opknippen van het onderwijs in kleinere eenheden die afzonderlijk worden gecertificeerd. Door badges te verstrekken aan iedereen die zo’n eenheid succesvol afrondt, krijgen deze onderwijseenheden een zelfstandige waarde. Dat betekent dat je geaccrediteerd onderwijs bij een andere instelling of online kunt volgen."

Waarom organiseert SURF een proof of concept met open badges?

“Met de proof of concept doen instellingen ervaringen op met het verstrekken van badges,” zegt Blanc. “Mogelijk kan SURF in de toekomst dienstverlening rond deze techniek aanbieden. De deelnemers aan de proof-of-concept hebben hun wensen en eisen vastgelegd. SURF richt hiervoor een infrastructuur in die gebruikmaakt van de open badge-standaard. Omdat we deze open standaard gebruiken die publiek beschikbaar is en vrij van licenties, spreken we van open badges. SURF werkt samen met een opensource-softwareleverancier om de software Badgr door te ontwikkelen. Meer nog dan technisch, moet er juridisch veel worden uitgezocht en afgesproken.”

Waarom neemt Fontys deel aan deze proof of concept?

“Wij willen graag weten of badges kunnen helpen bij het plannen van een studiepad,” zegt De Graaf. “Badges zijn heel geschikt om in één oogopslag te zien hoe iemand zich heeft ontwikkeld. Wij hopen dat de collectie van badges van een eerdere student nieuwe studenten kan inspireren bij het plannen van de studie. We beginnen klein, met een pilot waarin we badges toekennen aan activiteiten die we normaal niet belonen, zoals deelname aan een hackaton.”

Welke uitdagingen zijn er om open badges breed toe te passen in het Nederlandse onderwijs?

De Graaf: “De mate van detail van badges ligt nog niet vast. Op een te laag niveau uitgedeelde badges zeggen de leek niets. Eigenlijk wil je meta–badges, zoals ‘ict- en securityspecialist’. De ultieme badge is een vervanger van het diploma. Een andere uitdaging is dat instellingen elkaars badges moeten gaan waarderen. Micro-credentialing is technisch al mogelijk, maar er zijn vooral veel afspraken voor nodig op politiek- en beleidsniveau."