8 maatschappelijke trends voor studiedata

Wat zijn de maatschappelijk trends die invloed hebben op het thema studiedata? Lees meer over de 8 trends die we op dit moment in de samenleving terugzien in de Trendverkenning studiedata. We hebben gekeken naar trends vanuit een sociale/psychologische invalshoek en hopen dat deze verkenning je inspiratie geeft om gesprekken te voeren over studiedata.

Trendverkenning studiedata

Startpunt om te werken aan studiedata

Deze verkenning is geen eindpunt, maar een startpunt om meer toekomstgericht te werk te gaan met studiedata. Samenwerken en kennis uitwisselen over studiedata vinden wij van groot belang. We hopen dat deze trendverkenning je inspiratie geeft om deze gesprekken te voeren over studiedata met je collega’s en andere betrokkenen in je omgeving. Laat je inspireren en ga mee op reis langs de verschillende trends!

Trendverkenning studiedata

In deze trendverkenning lees je over 8 trends die we op dit moment in de samenleving terugzien en die we relevant zijn voor het thema studiedata. Wat betekenen deze trends voor studiedata?  

  • HYPER PERSONALISATIE - Advies is maatwerk en data kunnen je tot op individueel niveau aanbevelingen en tips geven. Personalisatie tot op de millimeter lijkt de norm.
  • FRICTIELOOS - Sneller, gemakkelijker, efficiënter: het leven moet niet te moeilijk zijn. Data helpen om een frictieloos leven te leiden door on demand en real-time tot je beschikking te staan en je te ontzorgen.
  • RUIMTE VOOR TOEVAL- Laat je niet te veel door een machine bepalen. Ruimte voor toeval en verassing in plaats van alles te optimaliseren en altijd voor efficiëntie te gaan. Serendipiteit versus controle.
  • GELIJKE KANSEN - Data zijn niet neutraal. Daarom is het van belang om te zorgen dat in het dataproces inclusiviteit en gelijkwaardigheid gewaarborgd worden.
  • TOTALE TRANSPARANTIE - Vertrouwen vraagt om openheid. Laten zien waarom je data wilt gebruiken, hoe je data verzamelt, welke data en wat je er precies mee doet in je analyses.
  • AAN DE KNOPPEN - Wie heeft er zeggenschap over de verzamelde data? Alternatieven om datamonopolies te doorbreken zorgen voor minder afhankelijkheid en meer controle over je eigen data.
  • STEVIGE STURING - Wie is de datadirigent? Steeds meer komt de roep om sturing van boven af, want big tech reguleert zichzelf niet. Er is nieuw dataleiderschap nodig: lokaal, nationaal en mondiaal.
  • BELEVEND BEGRIP - Voor meer inzicht en begrip in data is het van belang dat de communicatie over data aansluit bij de ontvanger. Van dashboards tot game-interfaces, een databeleving kan zorgen voor betere besluitvorming.

Meer informatie

Wil je meer weten over de trendverkenning? Heb je trends of signalen om toe te voegen? Laat het ons weten, want dit trendoverzicht is een levend document dat we continu blijven aanvullen. Neem contact op met Germaine Poot, Programmamanager Studiedata, germaine.poot@surf.nl