Adaptief leermateriaal in het hoger onderwijs: wat zijn de kansen en uitdagingen?

Met adaptief leermateriaal creëer je onderwijs dat automatisch is afgestemd op de behoeften en competenties van individuele studenten. Daar is steeds meer belangstelling voor. Wat is adaptief leermateriaal precies, wat zijn de kansen en wat zijn de risico’s in de praktijk? Wij zochten het uit.

Trendrapport adaptief leermateriaal

Wat zijn adaptieve leermaterialen?

Digitale adaptieve leermaterialen bepalen met algoritmes het niveau, gedrag en voorkeuren van een lerende en passen zich daar real-time op aan. Vervolgens bieden ze automatisch individuele ondersteuning en vervolgtrajecten aan de lerende.

Inventarisatie kansen en risico’s

Het hoger onderwijs maakt nog weinig gebruik van adaptieve leermaterialen in het hoger onderwijs maar de beloften en verwachtingen zijn groot. Ze kunnen door de toevoeging van real-time data helpen bij het verwezenlijken van gepersonaliseerd leren. Maar we signaleren naast kansen ook uitdagingen bij het inzetten van adaptieve leermaterialen in de praktijk. Die uitdagingen zijn meer operationeel en ethisch dan technologisch van aard. Verder hebben we onder andere gekeken hoe vaak adaptieve leermaterialen al gebruikt worden.

Al onze bevindingen vind je in het Trendrapport adaptief leermateriaal in het hoger onderwijs..

Praat je mee op 14 februari 2023?

Er valt nog veel te zeggen en uit te zoeken over adaptieve leermaterialen. En dat doen we graag met betrokkenen uit instellingen én aanbieders van adaptieve leermaterialen of platforms die adaptief leren mogelijk maken.

Op 14 februari 2023 organiseren we daarom een bijeenkomst waarin (mogelijke) ontwikkelingen rond adaptief leermateriaal in het onderwijs centraal staan. Zowel het aanbod en ambities van leveranciers als de behoefte vanuit instellingen komen tijdens deze bijeenkomst samen.

Inschrijven

Doelen van deze dag: 

  • Voeren van een gezamenlijk gesprek over de toekomst van de toepassing van adaptieve leermaterialen binnen mbo, hbo en wo;  
  • Verder verkennen van mogelijkheden van adaptieve leermaterialen;  
  • In kaart brengen van wat dit vraagt van leveranciers en hun producten en wat het vraagt van instellingen; 
  • Bekijken of en hoe we kunnen samenwerken aan de ontwikkeling van adaptieve leermaterialen. 

Voor wie? 

  • Leveranciers van adaptieve leermaterialen of gerelateerde oplossingen 
  • Betrokkenen binnen instellingen, zoals: onderwijskundigen, beleidsadviseurs, , docenten en adviseurs op het gebied van ICT- en onderwijs. Zowel mensen uit hbo, mbo en wo zijn welkom! 

Meer informatie

Heb je inhoudelijke vragen over het Trendrapport adaptief leermateriaal in het hoger onderwijs, neem contact op met Karianne Vermaas, karianne.vermaas@surf.nl.