Adaptief leermateriaal in het hoger onderwijs: wat zijn de kansen en uitdagingen?

Met adaptief leermateriaal creëer je onderwijs dat automatisch is afgestemd op de behoeften en competenties van individuele studenten. Daar is steeds meer belangstelling voor. Wat is adaptief leermateriaal precies, wat zijn de kansen en wat zijn de risico’s in de praktijk? Wij zochten het uit.

Trendrapport adaptief leermateriaal

Wat zijn adaptieve leermaterialen?

Digitale adaptieve leermaterialen bepalen met algoritmes het niveau, gedrag en voorkeuren van een lerende en passen zich daar real-time op aan. Vervolgens bieden ze automatisch individuele ondersteuning en vervolgtrajecten aan de lerende.

Inventarisatie kansen en risico’s

Het hoger onderwijs maakt nog weinig gebruik van adaptieve leermaterialen in het hoger onderwijs maar de beloften en verwachtingen zijn groot. Ze kunnen door de toevoeging van real-time data helpen bij het verwezenlijken van gepersonaliseerd leren. Maar we signaleren naast kansen ook uitdagingen bij het inzetten van adaptieve leermaterialen in de praktijk. Die uitdagingen zijn meer operationeel en ethisch dan technologisch van aard. Verder hebben we onder andere gekeken hoe vaak adaptieve leermaterialen al gebruikt worden.

Al onze bevindingen vind je in het Trendrapport adaptief leermateriaal in het hoger onderwijs..

Oproep: wat wil jij van leveranciers weten over adaptieve leermaterialen?

Als vervolg op deze inventarisatie willen wij ook de leveranciers van adaptieve leermaterialen in beeld brengen. Welk aanbod is er al? Welke plannen hebben zij? En hoe gaan ze om met vragen vanuit het onderwijs?

Heb je vanuit jouw instelling vragen over adaptieve leermaterialen voor leveranciers? Laat het ons weten via deze enquête.

Wij verzamelen de  vragen en nodigen leveranciers uit om ze te beantwoorden. In het najaar van 2022 organiseren we een live gesprek tussen onderwijsinstellingen en leveranciers.

Meer informatie

Heb je inhoudelijke vragen over het Trendrapport adaptief leermateriaal in het hoger onderwijs, neem contact op met Karianne Vermaas, karianne.vermaas@surf.nl.