Studente met laptop bij een mbo-instelling
Artikel

eduID: vijf keer vraag en antwoord

Veel instellingen die willen werken met eduID hebben dezelfde vragen. Daarom hebben we de meestgestelde vragen over eduID en de antwoorden daarop gebundeld in dit artikel.

1. Wat is het verschil tussen eduID en DigiD? 
DigiD is een voorziening van de overheid waarmee je alléén toegang hebt tot overheidsdiensten. Dat is wettelijk zo geregeld. De overheid heeft de regie over DigiD. Je hebt als eindgebruiker bijvoorbeeld geen invloed op welke gegevens eraan zijn gekoppeld. Voor onderwijs en onderzoek is een andere digitale identiteit ontwikkeld, eduID, die de houder ervan meer regie geeft, bijvoorbeeld bij het wel of niet delen van gegevens.  

2. Waarom is eduID ontwikkeld, terwijl ECK iD al bestond?  
Het primair en voortgezet onderwijs en het mbo gebruiken ECK iD. Het is een administratief nummer om te zorgen voor een privacyvriendelijke uitwisseling van gegevens over leerlingen. Maar ECK iD is niet gemaakt om mee in te loggen; dat kan niet. Het wordt alleen achter de schermen gebruikt en leerlingen kennen hun ECK iD niet.  

3. Is eduID een wallet? 
Een wallet is een digitale portemonnee waarin je (persoons)gegevens kunt verzamelen, bijvoorbeeld certificaten en diploma's. eduID is dat niet. eduID gebruikt juist zo min mogelijk gegevens en is gemaakt om in te loggen bij instellingen. eduID zou wel een ID-kaartje in een wallet kunnen zijn.  

4. Is eduID ook voor onderzoekers? 
Ja, eduID is voor iedereen in het onderwijs en onderzoek. Bij onderzoekssamenwerkingen is eduID ideaal als inlog- en verificatiemiddel. De instelling of de onderzoekssamenwerking hoeft geen gastaccount aan te maken (en te beheren). Dat scheelt administratie, geld en dus tijd.  

5. Is met de komst van eduID ons eigen Identity & Access Management (IAM)-systeem overbodig geworden?  
Nee. Instellingen blijven verantwoordelijk voor het uitdelen van autorisaties (wie heeft toegang tot wat). Het aanmaken van rechten in diensten moeten instellingen dus blijven doen en dat betekent dat het IAM-systeem nodig blijft.   

Foto van Peter Clijsters

Peter Clijsters

Telefoonnummer

Dit artikel is relevant tot