Boek ‘Is alles van waarde meetbaar?’

Hoe ontwikkel je als onderwijsinstelling een toetsbeleid dat het belang van kennis, persoonlijke vorming en creatief denken erkent? Het boek ‘Is alles van waarde meetbaar? Toetsing en vorming in het onderwijs’ gaat in op herkenbare praktijkvoorbeelden en onderzoeksgegevens.

Toets met meerkeuzevragen

Veranderende visie op toetsing

Het gebruik van toetsen in het onderwijs neemt toe. Tegelijkertijd verschijnen er kritische rapporten over toetsing en ontstaan groepen die toetsen af willen schaffen. Voor de onderwijspraktijk is het niet makkelijk om in te spelen op deze wisselende idealen en ideeën. Dit boek helpt je hierbij. 

Eigen visie

De praktijkvoorbeelden, onderzoeksgegevens en achtergrondinformatie geven je een goede basis voor reflectie op het eigen toetsbeleid. Gebruik de discussievragen en de zelftoets om met je collega’s jullie eigen visie helder te maken. 

Achtergrond

Het boek is geschreven met mbo- en hbo-docenten die studenten opleiden voor het primair onderwijs. Het is het resultaat van onderzoek dat plaatsvond binnen een samenwerkingsproject van Driestar Hogeschool (hbo), Christelijke Hogeschool Ede (hbo) en het Hoornbeeck College (mbo). Het project is onderdeel van ons programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren (2010-2015). Dit programma ging over in het project Toetsing en toetsgestuurd leren en is onderdeel van het innovatieprogramma Onderwijs op maat.