Casus Universiteit Twente: Goede ondersteuning essentieel voor nieuwe digitale leeromgeving

De huidige digitale leeromgeving werd complex gevonden en lastig in gebruik. Dat was onder meer de aanleiding voor de Universiteit Twente om een nieuwe visie op de digitale leeromgeving te formuleren. Uitgangspunten hierbij waren het Twents onderwijsmodel en 'student driven learning'. In deze casusbeschrijving lees je hoe Twente dit aanpakte.

Studente in bibliotheek met computer online

Ondersteuning is essentieel

Onderdeel van de visieworkshop van SURF was een presentatie van Saxion over hoe zij de ondersteuning van de digitale leer- en werkomgeving (DLWO) via instructional designers hadden geregeld. “Dat deed niet alleen ons, maar ook de hele zaal beseffen dat we de ondersteuning echt moeten veranderen. Zeker als de toekomst richting student driven learning gaat,” vertelt projectleider Frank Snels. casus universiteit twente (pdf).

Visieworkshops DLWO: ondersteuning op maat

Om instellingen te ondersteunen bij het vormen van een visie op de DLWO, bieden SURF en de special interest group DLWO visieworkshops op maat aan. De nadruk ligt op begripsvorming, probleemanalyse of strategiebepaling (afhankelijk van de vraag van de instelling). Aan het eind van de workshop is de instelling een stap verder met de visievorming op de DLWO van de toekomst. In de casusbeschrijving van de Universiteit Twente lees je meer over hoe zij tot een visie op de DLWO zijn gekomen.

Werkboek Visie op DLWO

Het werkboek Visie op DLWO is een hulpmiddel bij het vormen van een visie op het inrichten van de DLWO. Het bevat onder andere instrumenten, praktijkbeschrijvingen en opdrachten. De inhoud van het werkboek is opgesteld in een aantal werksessies met deelnemers uit verschillende instellingen en medewerkers van SURF.

Project Flexibele en persoonlijke digitale leeromgeving

De visieworkshops worden aangeboden binnen het project Flexibele en persoonlijke digitale leeromgeving. Met het project ondersteunt SURF instellingen bij het inrichten van een digitale leeromgeving die flexibel en persoonlijk leren optimaal mogelijk maakt.