Annuleringsvoorwaarden

Voor zowel kosteloze als betaalde bijeenkomsten hebben wij een aantal annuleringsvoorwaarden.

Voor kosteloze bijeenkomsten

Inschrijven voor een kosteloze bijeenkomst is niet vrijblijvend. Het aantal deelnemers per bijeenkomst is meestal beperkt. Op basis van uw inschrijving worden mogelijk andere deelnemers geweigerd, omdat het maximaal aantal plaatsen bereikt is. Als u niet kunt deelnemen aan een bijeenkomst waarvoor u zich al heeft ingeschreven, vragen wij u vriendelijk ons daarvan tijdig op de hoogte te stellen. Dat kan via communicatie@surf.nl of +31-887873000.

Voor betaalde bijeenkomsten

Annulering of wijziging van uw inschrijving kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail. Tot 3 weken vóór aanvang van de bijeenkomst kunt u kosteloos annuleren. Na het verstrijken van deze termijn is kosteloos annuleren niet meer mogelijk en wordt uw bijdrage voor deze bijeenkomst in rekening gebracht. In geval van verhindering is het uiteraard wel mogelijk om een plaatsvervanger aan te wijzen die uw plaats inneemt.