Data Archive

Langdurig onderzoeksdata opslaan

Wil je jouw data veilig en voor lange tijd opslaan? Het Data Archive is daar de perfecte plek voor, ook als het om petabytes gaat. Vanuit het archief heb je bovendien snel toegang tot onze rekendiensten.

Tape opslag

Voordelen

Veilig

Wil je jouw data veilig en voor lange tijd opslaan? Het Data Archive is daar de perfecte plek voor, ook als het om petabytes gaat.

Langdurig

In ons Data Archive sla je jouw gegevens voor langere tijd op. Het is geen back-upsysteem, maar bedoeld voor het bewaren van data die je niet actief gebruikt.

Makkelijke toegang tot rekendiensten

Voor elk project kun je aangeven hoe lang we de data moeten bewaren en wie er toegang toe hebben. Dat maakt het mogelijk om als onderzoeksgroep of consortium toegang tot de data te verkrijgen.

Heb je een vraag over Data Archive? Neem contact op.

icoon helpdesk

Servicedesk Data- en Rekendiensten

Telefoonnummer

Dataopslag voor langere tijd

In ons Data Archive sla je jouw gegevens voor langere tijd op. Het is geen back-upsysteem, maar bedoeld voor het bewaren van data die je niet actief gebruikt. Je kunt bijvoorbeeld data ‘bevriezen’ die bij een artikel horen, of ruwe data opslaan die beschikbaar moeten blijven voor toekomstig onderzoek.

Toegang

Je brengt jouw data over naar het Data Archive via internet. Het Data Archive ondersteunt meerdere protocollen voor datatransfer, zoals (HPN)SCP, SFTP, rsync en GridFTP. Deze protocollen werken zowel in Linux als in Windows. Je logt via Secure Shell (SSH) in op het data-archief en via de command-line beheer je jouw data.

Datamanagement

Voor elk project kun je aangeven hoe lang we de data moeten bewaren en wie er toegang toe hebben. Dat maakt het mogelijk om als onderzoeksgroep of consortium toegang tot de data te verkrijgen. Voor datamanagement maken we in principe gebruik van de B2SAFE-richtlijnen. In bijzondere gevallen is het mogelijk om hiervan af te wijken. We kunnen dan een databeleid op maat maken met behulp van het iRODS-datamanagementsysteem waar B2SAFE gebruik van maakt.

Databeveiliging

Je kunt er op vertrouwen dat de onderzoeksdata en vertrouwelijke informatie die je bij SURF bewaart en verwerkt in veilige handen zijn. Deze dienst heeft het ISO 27001-certificaat. Dat betekent dat we voldoen aan de hoge eisen van deze internationale standaard van informatiebeveiliging.

Geheimhouding

Heb je een account bij SURF? Al onze accounts zijn persoonlijk en alleen voor jou toegankelijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van je account en de data die je erin opslaat. Beheerders hebben toegangsrechten tot de opgeslagen data, maar maken daar alleen gebruik van wanneer het noodzakelijk is voor het beheer. Zij hebben geheimhoudingsplicht en gaan integer om met informatie en privacy volgens de interne IT-beheersregels van SURF en ISO 27001. De dataverwerkersrol van SURF kan eventueel worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA) of Digital Privacy Agreement (DPA).

Versleutelen

Data worden versleuteld overgedragen met het SSH File Transfer Protocol (SFTP). We raden je aan om privacygevoelige en persoonsgebonden gegevens voor het verzenden te versleutelen zodat de data versleuteld bij SURF worden opgeslagen. Daarmee is gegarandeerd dat jouw gegevens ook voor de beheerders inhoudelijk onleesbaar en niet interpreteerbaar zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor het versleutelen en het beheer van de encryptiesleutel. SURF kan eenmaal versleutelde data niet ontsleutelen!

We adviseren je om vooraf contact op te nemen met de privacy officer of functionaris gegevensbescherming van jouw instelling voor informatie over de eisen die worden gesteld aan de bescherming van gegevens.

Bekijk onze andere opslagdiensten

  1. Object Store is een online opslagdienst voor het opslaan van grote hoeveelheden onderzoekdata. Deze dienst is ideaal voor het bewaren van verschillende soorten gegevens. Jouw opslagruimte kan onbeperkt groeien, terwijl je data snel en eenvoudig toegankelijk blijven.
    Product
  2. Heeft jouw onderzoeksteam behoefte aan veel opslagcapaciteit voor onderzoeksdata? Werk je samen met andere instellingen, het bedrijfsleven of internationale partners? Met Research Drive kun je omgeving je onderzoeksgegevens opslaan en delen in een online omgeving én synchroniseren met verschillende apparaten.
    Product
  3. Heb je jouw onderzoek afgerond en wil je de onderzoeksdata beschikbaar maken voor anderen? SURF Data Repository biedt betrouwbare en langdurige opslag van grote datasets (>1TB) op tape. Zo worden ze vindbaar en toegankelijk.
    Product