Afbeelding van deeltjesversneller Large Hadron Collider bij CERN
Praktijkverhaal

SURF en Nikhef ontvangen data van deeltjesversneller CERN

In Nederland vormen Nikhef en SURF samen een Tier1-site. Dat betekent dat Nikhef en SURF data ontvangen van de experimenten van CERN’s deeltjesversneller Large Hadron Collider (LHC) bij Genève. Nikhef-directeur en natuurkundige Frank Linde vertelt over de samenwerking met SURF.

Samenwerken en afstemmen

SURF en Nikhef zijn een langdurige samenwerking begonnen in 2004. Samen verzorgen zij de opslag, analyse en archivering van tien procent van de data die de LHC genereert. Het Worldwide LHC Computing Grid-project (WLCG) stemt de activiteiten van alle Tier1-centra op elkaar af. Frank Linde: “Nederland heeft hierin ontzettend goed gescoord. We behoren niet tot de tien grootste landen ter wereld die met CERN werken en toch hebben wij een van de tien Tier1-sites.”

Experimenteren

Niet alleen voor het prestige doet Nikhef mee aan WLCG. Er is een lange historie want sinds 1993 is Frank Linde betrokken bij de Nederlandse experimenten die op de deeltjesversneller bij CERN gedaan worden met de ATLAS-detector. Deze reusachtige detector moet het Higgsdeeltje vinden. Linde: “Higgs is wel voorspeld, maar nog niet experimenteel aangetoond. Het Higgsdeeltje is cruciaal om het verschijnsel massa te kunnen begrijpen.”

Van www naar WLCG

WLCG is een bijzonder project. Linde: “Op CERN is het world wide web (www) ontwikkeld waardoor informatie eenvoudig toegankelijk werd. Het WLCG gaat echter een stap verder en maakt computerkracht en dataopslagcapaciteit beschikbaar. Het is dus eigenlijk een volgende logische stap van het web. Het WLCG wil computerpower en datastorage overal beschikbaar maken.”

Andere wetenschappen

De hardware bij Nikhef en SURF wordt gefinancierd vanuit het Nederlandse BiG Grid-project. Om onderzoek te kunnen blijven doen op de Tier1 is geld nodig. Daarom hebben we samen met NBIC en NCF dit voorstel geschreven. Linde: “Mijn onderzoek was een onderdeel van dat voorstel. Maar er zijn meer wetenschappen bij betrokken. Om het systeem te kunnen blijven financieren, zoekt Nikhef aansluiting bij andere toepassingsgebieden. Nu onderzoeken we vanuit BiG Grid bijvoorbeeld de mogelijkheden van grid computing voor de alfawetenschappen. Wij helpen die andere vakgebieden gebruik te maken van de computing- en storagefaciliteiten.”

“Onze executives zijn zowel mensen van SURF als van Nikhef. Samen ontwikkelen zij computertools. Door de manier waarop we de BiG Grid-organisatie hebben ingericht, is het aantal mensen van SURF en van Nikhef heel goed in balans.”

Veel bits en bytes

Tier1 in Nederland bestaat uit ongeveer 4 Petabyte (4 miljard Gigabyte) aan diskopslag. Daarvan neemt Nikhef 1 Petabyte voor zijn rekening en SURF 3 Petabyte. SURF verzorgt de totale hoeveelheid van 2 Petabyte aan tape-opslag. De 3.500 cores rekenkracht is half om half verdeeld over SURF en Nikhef.

Goede samenwerking

Linde is positief over de samenwerking met SURF: “Onze executives zijn zowel mensen van SURF als van Nikhef. Samen ontwikkelen zij computertools. Door de manier waarop we de BiG Grid-organisatie hebben ingericht, is het aantal mensen van SURF en van Nikhef heel goed in balans.” Daarnaast is de hoogste vertegenwoordiger bij CERN van de Tier1 iemand van SURF en niet van Nikhef: “SURF doet dat ontzettend goed: het zijn experts op computinggebied. Niet voor niets is SURF het beste HPC-center van dit land!”

icoon team

Team Data- en Rekendiensten

Telefoonnummer

Dit artikel is relevant tot