Dienstverlening SURF-werkmaatschappijen

Binnen SURF worden gezamenlijke diensten ontwikkeld en aangeboden, zodat leden kunnen profiteren van schaalvoordelen. Hierdoor hoeft niet ieder voor zich het wiel uit te vinden. Leden hebben invloed op het dienstenpakket, dat bestaat uit een kernpakket en een optioneel pakket.

Leden stellen diensten vast

De SURF-leden hebben invloed op welke diensten SURF ontwikkelt. SURF stelt (meer)jarenplannen die de leden vaststellen en goedkeuren. Op basis van die plannen worden nieuwe diensten ontwikkeld.

Inbestedingsrelatie

Leden gaan een inbestedingsrelatie aan met SURF voor de diensten die SURF aanbiedt. Dat betekent dat de leden voor deze diensten niet zelf hoeven aan te besteden.

Kernpakket en optioneel pakket

Het dienstenportfolio van SURF is opgedeeld in een kernpakket en een optioneel pakket.

  • Voor diensten in het kernpakket geldt een afnameverplichting. Als leden behoefte hebben aan een dienst die in het kernpakket van SURF is opgenomen, dan moeten zij die dienst afnemen bij SURF. Leden mogen deze dienst niet elders in de markt afnemen.
  • Voor optionele diensten geldt geen afnameverplichting.
Kernpakket Optionele diensten

Rekendiensten

Rekendiensten

Overeenkomsten met marktpartijen

Overeenkomsten met marktpartijen

  • ICT inkoop: raamovereenkomsten met marktpartijen (conform aanbestedingskalender)
  • Contentinkoop: bemiddelingsovereenkomsten voor courseware
  • Additionele inkoop/contractmanagement ICT
  • Privacydienstverlening

Netwerkconnectiviteit

Netwerkconnectiviteit

Beveiliging, trust & identity

Beveiliging, trust & identity

Datadiensten

  • SURFsharekit (voor hbo in kernpakket, voor overige sectoren optioneel)

Datadiensten

IaaS

IaaS

Digitale platformen

Digitale platformen

Expertise, advies en training

Expertise, advies en training

Mag een lid een dienst uit het kernpakket elders afnemen?

Als een lid een dienst bij een derde wil afnemen, hoewel die dienst ook in het kernpakket is opgenomen, dan moet het lid vooraf aannemelijk maken dat daarvoor een noodzaak bestaat, bijvoorbeeld omdat de betreffende dienst van SURF zich niet leent voor toepassing binnen de organisatie.

Kunnen niet-leden diensten afnemen bij SURF?

SURF verleent primair diensten aan de leden van SURF. Instellingen nemen een dienst af door het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst met de werkmaatschappij die de dienst verzorgt. De werkmaatschappijen verlenen op beperkte schaal diensten aan niet-leden. 80 procent van de omzet van SURF moet namelijk afkomstig zijn van de leden van SURF.

Wie bepaalt welke diensten in of uit het kernpakket gaan?

De ledenraad van de coöperatie stelt jaarlijks het kernpakket vast.

Ben je student of werk je bij een onderzoek- of onderwijsinstelling en heb je vragen over de diensten van SURF, neem dan contact op met de IT-afdeling van je instelling.