Domein datacenter solutions

Datacenter solutions hebben betrekking op de producten en diensten die nodig zijn om een datacenter op te zetten en te onderhouden. 

Aanbesteding levering van licenties en support voor Oracle Technology producten (2021)

Instellingen die hebben deelgenomen aan de aanbesteding kunnen op MijnSURFmarket licenties en bijbehorend support aanschaffen voor een gedefinieerd aanbod van Oracle producten. Het betreft perpetual (eeuwigdurende) licenties en een overeenkomst voor onbepaalde tijd met Oracle leverancier SoftwareOne.

Aanbesteding Microsoft

Framework agreement met een aanbesteding voor de reseller (LSP)

Alle leden van SURF en deelnemers aan de aanbesteding kunnen gebruik maken van het Nederlandse Nationale Framework voor Microsoft licenties en diensten. De afname van Azure loopt via SURFcumulus.

Het portfolio van Microsoft is zeer uitgebreid en valt onder meerdere domeinen. Alle informatie over de producten van Microsoft vind je hier.