Domein SaaS

Onder Software as a Service worden applicaties (voor eindgebruikers) geleverd die in de Cloud draaien bij een leverancier.

Op de pagina 'Overzicht van leveranciers per domein' lees je met welke leveranciers we nog meer een overeenkomst hebben. 

Aanbesteding Microsoft

Framework agreement met een aanbesteding voor de reseller (LSP)

Alle leden van SURF en deelnemers aan de aanbesteding kunnen gebruik maken van het Nederlandse Nationale Framework voor Microsoft licenties en diensten. De afname van Azure loopt via SURFcumulus.

Het portfolio van Microsoft is zeer uitgebreid en valt onder meerdere domeinen. Alle informatie over de producten van Microsoft vind je hier.