Domein telefonie (mobile communication)

Telefonie bestaat uit 2 onderdelen: de levering van telecommunicatiediensten (en daaraan gerelateerde dienstverlening) en de levering van mobiele telefoons (inclusief gerelateerde dienstverlening).  

Op de pagina 'Overzicht van leveranciers per domein' lees je met welke leveranciers we nog meer een overeenkomst hebben. 

Europese aanbesteding - raamovereenkomst mobile voice- and datacommunication services 

Deze aanbesteding loopt nog. Het is niet meer mogelijk om nog aan deze aanbesteding deel te nemen, de inschrijftermijn is gesloten.  

Deze aanbesteding volgt de huidige overeenkomst met T-Mobile op.  

Europese aanbesteding - raamovereenkomst mobiele telefonie & smartphones 

Deze raamovereenkomst is van kracht tot halverwege 2025. Het is niet meer mogelijk om nog deel te nemen.  

Centralpoint levert de diensten binnen deze raamovereenkomst. Voor meer informatie over CentralPoint volg je deze link