E-portfolio: stand van zaken in het hoger onderwijs

Digitale studentportfolio’s, of e-portfolio’s, zijn een belangrijk instrument voor opleidingen. Een e-portfolio helpt je de ontwikkeling van studenten ondersteunen. Je kunt ze ermee volgen en er leeruitkomsten en competenties in vastleggen.

Docenten in overleg

Wat is een e-portfolio?

Met een e-portfolio volg je de ontwikkeling van een student of zie je het resultaat van die ontwikkeling. Het e-portfolio bevat bewijsmateriaal in de vorm van leerproducten van de student, denk aan opdrachten en stages. Ook staat er de feedback in die de student hierop heeft gekregen en op zijn ontwikkelingsproces (inhoudelijke en procesmatige feedback). Deze feedback kan van docenten, medestudenten, maar ook van externen, zoals praktijkbegeleiders, zijn. Veel instellingen onderscheiden 3 functies van een e-portfolio:

  • als showcase
  • voor de beoordeling
  • voor het vastleggen van de ontwikkeling

E-portfolio in de praktijk

We zien dat er een hernieuwde belangstelling is voor het werken met e-portfolio’s. In deze uitgave krijg je een aantal praktijkvoorbeelden van verschillende instellingen en opleidingen over hoe zij e-portfolio’s gebruiken in hun onderwijs.

Tools voor e-portfolio en integratie met leeromgeving

Het gebruik van applicaties voor e-portfolio’s is divers. De precieze functionaliteit die je nodig hebt, is afhankelijk van de doelstelling die je met het e-portfolio hebt. Hoofdstuk 3 gaat in op de vraag wat je technisch en onderwijskundig nodig hebt om een e-portfolio goed te integreren binnen de digitale leeromgeving. De bijlage bevat een overzicht van tools die momenteel als e-portfolio worden ingezet binnen het hoger onderwijs.

    Rapport
    Inventarisatie e-portfolios in het hoger onderwijs

    Meer informatie