edubadges: nationale aanpak voor inzet van badges

Steeds meer onderwijsinstellingen wereldwijd doen ervaring op met open badges, digitale certificaten waarmee studenten aantonen dat ze bepaalde kennis en vaardigheden hebben. SURF ontwikkelt een infrastructuur waarmee Nederlandse onderwijsinstellingen edubadges kunnen uitgeven aan studenten. De dienst wordt eind 2020 gelanceerd.

Voorbeelden edubadges

Wat zijn (edu)badges?

Een badge is een digitaal bewijsstuk waarmee een student aantoont dat hij of zij bepaalde vaardigheden of kennis beheerst. In het kader van een leven lang ontwikkelen, volgen studenten en werknemers steeds vaker onderwijs of doen ervaring op aan verschillende instellingen, zowel in hun eigen land als daarbuiten. Met de uitreiking van een digitaal certficaat in de vorm van edubadge, waar veel informatie over de inhoud van de behaalde leeruitkomsten zit, beloon je hen voor wat ze bereikt hebben.

Wat levert het op voor de student?

Een edubadge helpt studenten om kennis en vaardigheden die zij beheersen, zichtbaar en ‘meeneembaar’ te maken. Dit kan het overstappen van opleiding naar werk vergemakkelijken en ook het switchen tussen opleidingen.

Voor welke uitdagingen staan instellingen?

Hogeronderwijsinstellingen geven bachelor- en masterdiploma’s uit. Er is echter steeds meer vraag naar onderwijs in kleinere eenheden die afzonderlijk worden gecertificeerd (‘microcredentialing’). Door badges te verstrekken aan iedereen die zo’n onderwijseenheid succesvol afrondt, kunnen studenten makkelijker aan verschillende onderwijsinstellingen kennis opdoen.

Uitdaging is:

Edubadges: een unieke, nationale aanpak

SURF verkent sinds 2016 welke mogelijkheden badges het Nederlandse hoger onderwijs kunnen bieden, en hoe daar op nationaal niveau het meeste van geprofiteerd kan worden. Waar bijvoorbeeld in de VS badges ontstaan in verschillende vormen, op diverse platforms en door verschillende aanbieders, kiezen Nederlandse instellingen in samenwerking met SURF nadrukkelijk voor een landelijke aanpak. Met deze aanpak is Nederland wereldwijd een van de voorlopers.

Publicatie 7 argumenten voor een nationale aanpak voor open badges in het onderwijs

Wat doet SURF om edubadges uit te kunnen reiken?

Om edubadges uit te geven aan studenten, heeft SURF een edubadges-infrastructuur ontwikkeld. Universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen doen, in nauwe samenwerking met SURF, de eerste ervaringen met edubadges op. Instellingen werken hierbij aan een eigen strategie voor edubadges, aan het inregelen van de rollen en rechten en aan de uiterlijke vormgeving van een edubadge. SURF werkt aan het robuust maken van de infrastructuur, aan technische integratie met onder andere leermanagementsystemen, aan het mogelijk maken van een eigen look en feel per deelnemende instelling en aan de metadataformats. Na de succesvolle pilot met 16 instellingen gaat SURF edubadges verder ontwikkelen tot dienst. De dienst wordt eind 2020 gelanceerd.

Samenwerking met de versnellingszone Flexibilisering

SURF is betrokken bij de versnellingszone Flexibilisering, onderdeel van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Verschillende instellingen werken hierin samen aan een flexibeler onderwijssysteem, onder andere door een meer modulaire opzet te ondersteunen en edubadges als microcredentials in te zetten.

Lees verder op de website van Versnellingsplan

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor updates over het project edubadges en microcredentialing en je ontvangt maximaal 4 keer per jaar een e-mail met daarin de laatste ontwikkelingen.

Meld je aan