Edubadges: nationale aanpak voor inzet van badges

Steeds meer onderwijsinstellingen wereldwijd doen ervaring op met open badges, digitale certificaten waarmee studenten aantonen dat ze bepaalde kennis en vaardigheden hebben. SURF ontwikkelt een infrastructuur waarmee Nederlandse onderwijsinstellingen edubadges kunnen uitgeven aan studenten. De dienst wordt eind 2020 gelanceerd.

Voorbeelden edubadges

Leven lang ontwikkelen

Student ben je niet langer voor een periode van 4 of 5 jaar: ook werknemers blijven zich ontwikkelen. En steeds vaker volgen studenten onderwijs of doen ervaring op aan verschillende instellingen, zowel in hun eigen land als daarbuiten. Badges vormen een mooi instrument om behaalde kennis en vaardigheden zichtbaar en ‘meeneembaar’ te maken.

Wat kunnen badges betekenen voor flexibel onderwijs?

Hogeronderwijsinstellingen geven bachelor- en masterdiploma’s uit. Er is echter steeds meer vraag naar onderwijs in kleinere eenheden die afzonderlijk worden gecertificeerd (‘microcredentialing’). Door badges te verstrekken aan iedereen die zo’n onderwijseenheid succesvol afrondt, kunnen studenten makkelijker aan verschillende onderwijsinstellingen kennis opdoen.

Edubadges: een unieke, nationale aanpak

SURF verkent sinds 2016 welke mogelijkheden badges het Nederlandse hoger onderwijs kunnen bieden, en hoe daar op nationaal niveau het meeste van geprofiteerd kan worden. Waar bijvoorbeeld in de VS badges ontstaan in verschillende vormen, op diverse platforms en door verschillende aanbieders, kiezen Nederlandse instellingen in samenwerking met SURF nadrukkelijk voor een landelijke aanpak. Met deze aanpak is Nederland wereldwijd een van de voorlopers.

Waarom kan een nationale aanpak bijdragen aan een succesvolle introductie van edubadges?

Publicatie 7 argumenten voor een nationale aanpak voor open badges in het onderwijs

Wat wil SURF bereiken?

Om badges uit te geven die studenten online kunnen delen, heeft SURF een edubadges-infrastructuur ontwikkeld. Samen met 16 deelnemende instellingen hebben we in een pilot onderzocht welke technologie nodig is om edubadges aan studenten toe te kennen en hoe edubadges kunnen worden ingezet in het Nederlandse onderwijs. Na de succesvolle pilot gaat SURF edubadges verder ontwikkelen tot dienst. De dienst wordt eind 2020 gelanceerd.

Samenwerking met de Versnellingszone Flexibilisering

SURF is ook betrokken bij de Versnellingszone Flexibilisering, onderdeel van het landelijke Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Verschillende instellingen werken hierin samen aan een flexibeler onderwijssysteem, onder andere door een meer modulaire opzet te ondersteunen en edubadges als microcredentials in te zetten.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor updates over het project Edubadges en microcredentialing en je ontvangt maximaal 4 keer per jaar een e-mail met daarin de laatste ontwikkelingen.

Meld je aan