Starten met edubadges

Wil je aan de slag met edubadges in jouw onderwijscontext? Heb je al een concreet idee voor edubadges binnen een vak, faculteit, vakgroep of instellingsbreed? Dit stappenplan is bedoeld voor medewerkers van mbo-, hbo- of wo-instellingen die graag willen starten met het uitreiken van edubadges aan studenten.

Twee studenten in een open hal met een laptop

Waarom starten met edubadges?

SIG Digitaal toetsen

Met het uitreiken van digitale certificaten maken we het Nederlandse onderwijs flexibeler en bevorderen we de studentmobiliteit. Daarom biedt SURF een betrouwbaar en veilig platform waarmee Nederlandse onderwijsinstellingen digitale certificaten aan hun studenten kunnen uitreiken, in de vorm van edubadges.

Dit stappenplan neemt je mee langs de voorbereidingen die nodig zijn om edubadges uit te reiken.

Stap 1. Doel en meerwaarde van edubadges bepalen

Stap 2. Structuur edubadge-activiteiten bepalen

Stap 3. Bepalen wie je nodig hebt voor edubadges

Stap 4. edubadges-platform inrichten

Stap 5. Studenten informeren over gebruik van edubadges

Toegang tot edubadges-platform

We gaan er in dit stappenplan vanuit dat je instelling al aangesloten is op het edubadges-platform, zodat jij in principe toegang hebt tot het platform.

Weet je niet of je instelling al is aangesloten, of ben jij de eerste van je instelling die het edubadges-platform gaat gebruiken? Neem dan contact met ons op via support@edubadges.nl. Als je instelling al toegang heeft, dan hoor je van ons wie de edubadges-instellingsadmin is van jouw instelling. Bij deze persoon kun je terecht voor vragen over de inrichting en structuur van het edubadges-platform. Als je instelling nog geen toegang heeft tot het platform, dan regelen we dit voor je instelling.