Starten met edubadges

Wil je binnen je mbo-, hbo- of wo-instelling starten met het uitreiken van edubadges aan studenten? De eerste stap is het aansluiten van je instelling op het edubadges-platform. Daarna kun je edubadges gaan gebruiken.

Twee studenten in een open hal met een laptop

Aansluiten op edubadges-platform

Voordat je kunt starten met edubadges moet je instelling aangesloten zijn op het edubadges-platform van SURF. Bekijk hieronder de lijst met aangesloten instellingen.

Aangesloten instellingen

Universiteiten

 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Maastricht University
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Tilburg University
 • TU Delft
 • TU Eindhoven
 • Universiteit Twente
 • Universiteit Utrecht
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Wageningen University Research
 • Universiteit van Amsterdam
 • Radboud Universiteit

Hogescholen

 • Aeres Hogeschool
 • Avans
 • Breda University of Applied Sciences
 • Fontys Hogescholen
 • Haagse Hogeschool
 • HAN University of Applied sciences
 • Hanzehogeschool Groningen
 • HAS Hogeschool
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool Inholland
 • Hogeschool iPabo
 • Hogeschool Marnix
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Saxion
 • Hogeschool Utrecht
 • Hotelschool
 • NHL Stenden Hogeschool
 • Thomas More Hogeschool
 • Windesheim
 • Zuyd Hogeschool
 • Hogeschool van Hall Larenstein

Mbo-instellingen

 • Albeda
 • Deltion College
 • VISTA College
 • mboRijnland
 • Staat jouw instelling al in de lijst en weet je wie jouw edubadges-instellingsadmin is? Neem dan contact op met je edubadges-instellingsadmin, deze collega kan precies vertellen hoe het werkt.
   
 • Is jouw instelling aangesloten, maar weet je niet wie jouw edubadges-instellingsadmin is? Vraag dan via support@edubadges.nl de contactgegevens op van de edubadges-instellingsadmin van jouw instelling. Deze collega is eigenaar van de instellingsgegevens binnen het edubadges-platform en kan je precies vertellen hoe het werkt.
   
 • Staat je instelling niet in de lijst, maar wil je wel aansluiten op het edubadge-platform? Volg dan eerst onderstaand de vier stappen 'SURFdashboard', 'grondslagen', 'SURFconext' en 'instellingsadmin'. 
SURFdashboard

Je kunt van start als je ICP (SURF InstellingsContactPersoon) of BVI (SURF Bevoegde Verantwoordelijke van de Instelling) in SURFdashboard:

 • de dienst edubadges heeft aangevraagd
 • een edubadges-instellingsadmin heeft aangewezen

De ICP of BVI krijgt via e-mail een verzoek van het edubadges-team om deze zaken te regelen. Uiteraard ontvang je hiervan een kopie en laten we je weten wanneer dit gebeurd is.

Dienst edubadges aanvragen

Het aanvragen van SURF-diensten in het SURFdashboard is de verantwoordelijkheid van de ICP (SURF InstellingsContactPersoon) of BVI (SURF Bevoegde Verantwoordelijk van de Instelling). De ICP of BVI kan in het SURFdashboard ook de kosten zien en de benodigde contracten ondertekenen.

Tarieven

 • Voor elke hogeronderwijsinstelling (hogescholen en universiteiten) aangesloten bij SURF geldt dat de dienst onderdeel is van het basispakket en beschikbaar is. Als het tarief wordt aangepast, dan gebeurt dit bij de jaarlijkse tariefveranderingen in januari. De hogeronderwijsinstelling moet voor het gebruik van edubadges de bijlage op de gebruikersovereenkomst ondertekenen.
 • Voor mbo en overige sectoren aangesloten bij SURF is edubadges een additioneel af te nemen dienst. Dit betekent dat je instelling een bijlage op de gebruikersovereenkomst moet ondertekenen en dat gebruik van de dienst additioneel gefactureerd wordt.
Grondslagen instellen volgens de AVG

In deze stap stemt de instelling de grondslagen af voor het uitreiken van edubadges en de benodigde verklaringen die studenten moeten akkorderen in het edubadges-platform bij het aanvragen van hun eerste edubadge. Deze grondslagen kunnen per type edubadge (formeel/niet-formeel) verschillen. In deze verklaring kunnen de studenten lezen hoe hun onderwijsinstelling en SURF met hun persoonsgegevens omgaan en kunnen zij instemmen met de verwerking hiervan.

Wat moet er geregeld worden?

De privacy officer van SURF maakt een afspraak met de functionaris gegevensbescherming/security officer/privacy officer binnen je instelling om te helpen bij het maken van de keuze en het afstemmen van de verklaringen. Voorafgaand hieraan stuurt hij een e-mail met toelichting op de keuzemogelijkheden. SURF levert per variatie standaardteksten aan. Je instelling is vrij om deze aan te passen of andere teksten aan te leveren.

Zodra de instelling de grondslag heeft bepaald en de verklaringen zijn opgesteld, richt SURF dit op instellingsniveau in het edubadges-platform in.

Vanwege de bovengemiddelde impact op het primaire proces (vergeleken met andere SURF-diensten) worden relevante privacyfunctionarissen (bijvoorbeeld privacy officer en/of functionaris gegevensbescherming) van de instelling expliciet betrokken bij dit aansluitproces. Waar edubadges verschilt met andere SURF-diensten is dat de toepassing van edubadges veel meer afhankelijk is van onderwijsinhoudelijke doelen. Dat heeft tot gevolg dat AVG-gerelateerde keuzes (bijvoorbeeld grondslagen) gemaakt worden op basis van deze doelen en dat deze keuzes kunnen verschillen per doel en/of instelling.

Om goed aan te sluiten op de verschillende situaties bij instellingen, ondersteunt de dienst edubadges verschillende grondslagen.

SURFconext

Zodra voorgaande stappen afgerond zijn zorgt SURF ervoor dat je via je instellingsaccount kunt inloggen op het edubadges-platform www.edubadges.nl.

edubadges-instellingsadmin

Wat doet de edubadges-instellingsadmin?

Eénmalig 

Structureel 

 • Behoudt overzicht over de instellingsinitiatieven op het gebied van edubadges, zorgt dat deze passen binnen de instellingsstructuur en in lijn zijn met elkaar. 
 • Beheert de instellingsgegevens in het edubadges-platform. 
 • Stemt met de edubadges-initiatiefhouder binnen de instelling af hoe deze het beste de gewenste badgestructuur kan inrichten zodat deze in lijn is met andere edubadge-initiatieven binnen je instelling (linking-pinfunctie). 
 • Kent via de ‘invite’-functie rollen en rechten toe aan collega’s binnen je instelling en houdt overzicht over deze toekenningen. 
 • Beoordeelt periodiek of medewerkers de juiste rol en rechten hebben.  
 • Adviseert en instrueert de admins op de lagere niveaus. 
 • Is aanspreekpunt voor SURF en bezoekt regelmatig de gebruikersoverleggen van de dienst. 

Wie kan deze rol het beste vervullen? 

Deze belangrijke rol tussen de business (het onderwijs) en IT kan het beste vervuld worden door een medewerker die gewend is met systemen te werken en kennis heeft van functioneel beheer. Hoeveel tijd het kost om deze rol en taken te vervullen is geheel afhankelijk van de omvang van de edubadges-initiatieven binnen de instelling. 

Succesfactor: projectleider én edubadges-instellingsadmin verantwoordelijk voor een goede inrichting bij start! 

In de praktijk blijkt het handig om de projectleider (de trekker van het eerste edubadgesinitatief) én de instellingsadmin samen het platform te laten inrichten. Beiden kun je in het platform de rol en rechten van edubadges instellingsadmin geven. Zo zorg je dat het platform vanuit het onderwijs- (door de projectleider) én vanuit systeemtechnisch perspectief (de instellingsadmin) goed ingericht wordt en je hebt direct een backup.  

Inloggen op het edubadges-platform

SURF maakt je instelling aan in het edubadges-platform en nodigt vervolgens de edubadges-instellingsadmin via e-mail uit om zijn of haar nieuwe rol en rechten van instellingsadmin te accepteren.

De instellingsadmin logt in, accepteert de gebruiksvoorwaarden en kan zelf aan de slag. De instellingsadmin vult de metadatavelden van je instelling in (onder andere het instellingslogo en een beschrijving) en daarna kan hij of zij rollen en rechten uitdelen aan collega’s.

Indien nodig maakt het edubadges-team van SURF een online afspraak met de instellingsadmin om de mogelijkheden toe te lichten en samen de gewenste structuur op te zetten.