eduID: 1 digitale identiteit voor studenten

Onderwijs digitaliseert én flexibiliseert. Studenten willen zelf hun onderwijscarrière vormgeven. Dat zorgt voor logistieke en administratieve uitdagingen. Daarom ontwikkelt SURF samen met de instellingen eduID: 1 identiteit waarmee studenten bij iedere onderwijsinstelling terecht kunnen: voor, tijdens én na hun studie.

Vrouwen gebruiken laptop

eduID-roadmap

De komende jaren staan in het teken van het doorontwikkelen van eduID. We breiden de bestaande dienstverlening van eduID verder uit en we doen diverse proof of concepts en pilots. We bespreken onze plannen met de eduIDklankbord-groep, onderwijsinstellingen en met een aantal andere stakeholders als Studielink.

Wat gaan we doen?

We delen onze plannen en voortgang, zodat je op elk moment kunt aanhaken, meewerken of een use case kunt aandragen. De focus ligt op de volgende zaken:

 • In 2022 en 2023 richten we ons op de strategie om eduID een stap verder te brengen. eduID heeft namelijk een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Hoger Onderwijs Sector Architectuur (HOSA) en in de Digitaliseringsimpuls Onderwijs. Dat vraagt om een heldere profilering van eduID als dienst/product, en om een implementatie- en migratiestrategie voor een landelijke uitrol van eduID.
   
 • We gaan door met de pilot studentmobiliteit. Deze pilot - geïnitieerd door de zone Flexibilisering van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT - heeft als doel om het voor studenten mogelijk te maken zich met 1 klik in te schrijven voor een vak aan een andere instelling. De pilot met de Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research is eind 2021 gestart. Ook de LDE-alliantie (Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam) gaat een vergelijkbare pilot doen, waarvoor we in 2022 de technische voorbereidingen treffen.
   
 • Om de betrouwbaarheid van eduID te verhogen, voegen we multi-factorauthenticatie toe. Ook kijken we hoe we betrouwbare gegevens van een eduID-gebruiker kunnen krijgen vanuit een identiteitsbewijs, zoals een paspoort, om deze op afstand te identificeren.
   
 • Met Studielink bekijken we hoe studenten bij inschrijving voor hun opleiding ook gelijk een eduID krijgen.
   
 • We onderzoeken diverse toekomstige ontwikkelingen voor eduID. Welke rol heeft eduID in een landschap met Self Sovereign Identity-oplossingen? Kan eduID voorzien in een student beheerde ‘onderwijs data wallet’ ? We ontwikkelen daartoe een prototype van een eduID SSI-wallet om ervaringen op te doen.