Digitale leeromgeving Onderwijs & ICT

Studenten en docenten hebben steeds veranderende behoeftes als het gaat om het gebruik van tools in het onderwijs. Een instelling moet hier met de digitale leeromgeving flexibel op in kunnen spelen. Samen met instellingen en leveranciers onderzoekt SURF hoe zo’n leeromgeving er in de praktijk uit kan zien en wat er voor nodig is om dit te kunnen realiseren: zowel in de techniek als in de organisatie.

Uitdagingen

Regie op de digitale leeromgeving

Voor welke uitdagingen staan instellingen om de digitale leeromgeving zo te organiseren dat deze ruimte biedt aan de wensen en eisen van studenten en docenten.

  • Hoe vorm je een visie op de digitale leeromgeving?
  • Hoe richt je een digitale leeromgeving in?
  • Welke techniek heb je nodig voor een digitale leeromgeving?
  • Waar moet je opletten bij de inkoop van modules?
  • Hoe kun je de digitale leeromgeving doorontwikkelen?

Lees meer

Foto werkwijzer referentiemodel
SURF Communities

Uitdagingen delen binnen community

Heb jij vragen over de digitale leeromgeving of wil je juist jouw ervaringen delen? Kom in contact met andere experts binnen de special interest group (SIG) Digitale leer- en werkomgeving en ontdek samen hoe een flexibele leeromgeving er in de praktijk uit kan zien.

Naar de community

Visie

Hoe vorm je een visie op digitale leeromgeving?

Ben jij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een visie voor het inrichten van een digitale leeromgeving? Het werkboek ‘Visie op de digitale leer- en werkomgeving’ (DLWO) kan je helpen. Het bevat adviezen over hoe je een visie vormt en je vindt er hulpmiddelen zoals instrumenten, praktijkbeschrijvingen en opdrachten. 

Direct aan de slag

Twee studenten samen achter een laptop
Man achter computer met veel kleuren op het scherm

Modulaire benadering

Bij een modulaire benadering worden alle componenten – de gebruikte diensten en applicaties en ICT-systemen – als legoblokken eenvoudig met elkaar gecombineerd.

Meer weten

Inrichting

Inrichting van de digitale leeromgeving

Instellingen geven de digitale leeromgeving op verschillende manieren vorm, waarbij de onderwijsvisie het vertrekpunt is. Hoe maak je als instelling de vertaling van de onderwijsvisie naar de inrichting van de digitale leeromgeving? 

Lees meer

Digitale leeromgeving
Studenten in gesprek aan tafel met laptop

Verkenning flexibele en persoonlijke leeromgeving

Je bereidt je als hogescholen en universiteit voor op de toekomst van je digitale leeromgeving. In de verkenning lees je alles over het inrichten van een flexibele en persoonlijke leeromgeving. Daarnaast krijg je handige tips voor toepassingen in de praktijk.

Lees meer

Techniek

Jongen in open bibliotheek achter computer

Innovatie op digitale leeromgeving

SURF doet een verkenning naar mogelijkheden voor appstore, ontwikkelt een LTI-launcher, werkt aan een testomgeving DLO en doet een inventarisatie naar gebruikte educatieve applicaties in het hoger onderwijs.

Lees meer

Hoe zorg je voor integratie en data-uitwisseling van alle onderdelen?

Een flexibele leeromgeving vraagt om nieuwe architecturen waarbij integratie en data-uitwisseling van losse componenten een grote uitdaging vormt.

Meer over modulair model

Student werkt in bibliotheek

CopyRIGHT tool: auteursrecht voor digitaal lesmateriaal goed geregeld

De tool CopyRIGHT geeft inzicht in auteursrecht bij gebruik en hergebruik van digitaal lesmateriaal.

Meer weten

Creëren van interoperabiliteit

Interoperabiliteit en het gebruik van open standaarden zijn sleutelwoorden voor een digitale leeromgeving die bestaat uit een  modulair opgebouwd systeem van applicaties. SURF wil het gebruik van open standaarden bevorderen.

Lees meer

Inkoop

Inkopen van onderdelen voor de digitale leeromgeving

Het aanbestedingsrecht speelt vaak een rol bij de inkoop van onderdelen van de digitale leeromgeving. Laat je informeren over wanneer aanbesteden nodig is, hoe een aanbesteding in hoofdlijnen verloopt en uit welke procedures een instelling kan kiezen.

Lees de publicatie

Studenten in open ruimte aan het werk
Studente met VR bril

Terugblik Challenge day

Leveranciers van de online Challenge day 2020 presenteerden hun visie op de leeromgeving van de toekomst. De onderwerpen waren studeren in eigen tempo en show & share your data.

Bekijk de videopresentaties

Aanbestedingskalender

Moet je (onderdelen van) je leeromgeving aanbesteden? Kijk dan op de aanbestedingskalender en zie of SURF je kan ondersteunen.

Bekijk de kalender

Doorontwikkelen

Continue doorontwikkeling van de digitale leeromgeving

Een digitale leeromgeving is nooit af: hij vraagt om continue aandacht voor verbetering. 5 instellingen laten zien hoe zij hun digitale leeromgeving up-to-date houden en welke geleerde lessen dat heeft opgeleverd. 

Lees de ervaringen

Continue doorontwikkeling in de digitale leeromgeving
Een document wordt doorgegeven van de ene naar de andere persoon

Handreiking gebruikerservaring van de digitale leeromgeving

Hoe bereik je een optimale gebruikerservaring van de modulair opgebouwde digitale leeromgeving?

Lees meer